Sideskift 1SpørgsmålHvad er din arbejdsmæssige status?Arbejdsmæssig status - beskriv andetHvor mange km. har du ca. til arbejde/uddannelsessted?*

Arbejde/uddannelse:

Valg af transportmiddelHvilke transportmidler har du brugt den seneste uge til/fra arbejde/uddannelsessted?Beskriv dit transportmiddelHvor mange ture har du ca. foretaget som gående den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget på cykel den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget på knallert den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Scooter/motorcykel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget i bil som fører den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget i Bil som passager den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget i Taxa den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget i bus den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget i tog den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget med kombinationen af bus og tog den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget med kombination af cykel og tog den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du ca. foretaget med transportmidlet "Andet" den seneste uge? (til og fra tæller som 2 ture)Hvad var årsagerne til dit valg af cykel?Hvad var årsagerne til at du ikke valgte cyklen?Beskriv den anden årsagBetydning for om du vil cykle eller gå mere til arbejde/uddannelse -
forhold dig til de udsagn, der betyder mest for dig (maks. 5)
Mulighed for at tage cyklen med i bussenMulighed for at tage cyklen gratis med i togetOverdækket cykelparkering ved busstopAflåst cykelparkering ved busstopOverdækket cykelparkering ved stationerAflåst cykelparkering ved stationerMulighed for bad og omklædning på arbejdsplads/uddannelsesstedFlere cykelstierSikrere forhold for cyklisterBedre kvalitet og vedligehold af cykelstier, herunder snerydningNedsættelse af hastigheden for bilerne i byerneIndførsel af P-afgifter for bilerHøjere benzinpriser eller kørselsafgifter pr km i bilBeskriv et evt. andet tiltagHvor stor betydning vil det beskrevne tiltag få?Supplerende kommentarer til tiltageneSideskift 2

Indkøb:

Valg af transportmiddelHvilke transportmidler har du brugt den seneste uge til/fra indkøb?Beskriv andet transportmiddelHvor mange ture har du foretaget som gående (mellem bopæl og indkøbssted) den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Cykel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Knallert den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Scooter/motorcykel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bil som fører den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bil som passager den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Taxa den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bus den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af bus og tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af cykel og tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af cykel og bus den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Andet transportmiddel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvad var årsagerne til dit valg af cykel?Beskriv den anden årsagHvad var årsagen til at du ikke valgte cyklen?Beskriv den anden årsagSideskift 20

Indkøb:

Betydning for om du vil cykle eller gå mere til indkøb -
forhold dig til de udsagn, der betyder mest for dig (maks. 5)
Mulighed for at tage cyklen med i bussenMulighed for at tage cyklen gratis med i togetOverdækket cykelparkering ved busstopAflåst cykelparkering ved busstopOverdækket cykelparkering ved stationerAflåst cykelparkering ved stationerBedre cykelparkering ved indkøbsstedetFlere cykelstierSikrere forhold for cyklisterBedre kvalitet og vedligehold af cykelstier, herunder snerydningNedsættelse af hastigheden for bilerne i byerneIndførsel af P-afgifter for bilerHøjere benzinpriser eller kørselsafgifter pr km i bilBeskriv et evt. andet tiltagHvor stor betydning vil det beskrevne tiltag få?Supplerende kommentarer til tiltageneSideskift 3

Fritidsaktiviteter:

Valg af transportmiddelHvilke transportmidler har du brugt den seneste uge til/fra fritidsaktiviteter (f.eks. sport, teater, biograf, besøg hos venner)?Beskriv dit transportmiddelHvor mange ture har du foretaget som gående (til og fra bopælen) den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Cykel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Knallert den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Scooter/motorcykel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bil som fører den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bil som passager den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Taxa den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Bus den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af bus og tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af cykel og tog den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Kombination af cykel og bus den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvor mange ture har du foretaget med Andet transportmiddel den seneste uge (cirka)? (til og fra tæller som 2 ture)Hvad var årsagerne til dit valg af cykel?Beskriv den anden årsagHvad var årsagen til at du ikke valgte cyklen?Beskriv den anden årsagSideskift 21

Fritidsaktiviteter:

Betydning for om du vil cykle eller gå mere til fritidsaktiviteter -
forhold dig til de udsagn, der betyder mest for dig (maks. 5)
Mulighed for at tage cyklen med i bussenMulighed for at tage cyklen gratis med i togetOverdækket cykelparkering ved busstopAflåst cykelparkering ved busstopOverdækket cykelparkering ved stationerAflåst cykelparkering ved stationerMulighed for bad og omklædning ved fritidsaktivitetenFlere cykelstierSikrere forhold for cyklisterBedre kvalitet og vedligehold af cykelstier, herunder snerydningNedsættelse af hastigheden for bilerne i byerneIndførsel af P-afgifter for bilerHøjere benzinpriser eller kørselsafgifter pr km i bilBeskriv et evt. andet tiltagHvor stor betydning vil det beskrevne tiltag få?Supplerende kommentarer til tiltageneSideskift 4CykeltrafikHar du en køreklar cykel?Hvor godt kender du cykelstisystemet i kommunen?Hvordan vurderer du følgende faciliteter og serviceydelser i Hørsholm Kommune?Cykelparkering ved stationerCykelparkering ved butikscentreSammenhæng i cykelrutenettetAntallet af cykelstierRekreative cykelruterKvalitet og vedligeholdelse af cykelstier og cyklisternes del af vejbanenSnerydning/saltningMulighed for at foreslå forbedringer og nye faciliteterBeskriv øvrige forhold, som du vil vurdereVurderingen af de øvrige forholdEvt. supplerende kommentarer til faciliteter og serviceydelserSideskift 5Karakteriser familiens cykelvanerEr der hjemmeboende børn mellem 5 og 16 år i husstanden?Børnene cykler selv eller sammen med forældre til skoleBørnene cykler selv eller sammen med forældre til fritidsaktiviteterFamilien cykler sammen i fritidenBenytter du cykling som selvstændig motionsform, som mulighed for en naturoplevelse eller blot for at få frisk luft (uden at have andre ærinder på turen)?Hvor ofte?Hvor langt cykler du?Hvad får dig til at bruge cykling som motionsform, til at få en naturoplevelse eller blot frisk luft?Hvad kunne få dig til at benytte cykling som motionsform, til at få en naturop-levelse eller blot frisk luft?Sideskift 22Hvordan vurderer du følgende tiltag, som kommunen har gennemført som en del af Hørsholm Cykelby projektet?Cykelbanen for små børn på Stadion AlléUdlån af elladcykler til institutioner, så små børn og deres voksne lettere kan komme ud i det grønne”Din fart” tavlerne på Rundstedvej og Rungsted StrandvejCykelpumperne på Kokkedal og Rungsted Station samt ved Usserød KongevejOverdækket cykelparkering på Kokkedal StationOverdækket cykelparkering ved Breelte SkovEtablering af særligt cykellyssignal ved krydset Rungstedvej/Vestre StationspladsEtablering af særligt cykellyssignal ved krydset Stadionallé/BolbrovejEtablering af særligt cykellyssignal ved krydset Usserød Kongevej/HøjmosenTorontoanlæg på Usserød Kongevej ved Kokkedalsvej (gule blink ved fodgængerfelter)Forlængelse af cykelsti foran Rungsted SkoleForlængelse af cykelsti fra Gærdesmuttevej til HøjmosenHvordan vurderer du Hørsholm Cykelby projektet under èt?Cykelbyprojekternes betydning for, om du overordnet set har cyklet mere siden 2009Sideskift 6Trafiksikkerhed og tryghedEr der konkrete steder i kommunen, hvor du synes det er farligt eller utrygt i trafikken?KortSideskift 24BaggrundsdataKøn *Alder *Hvor bor du - vejnavn? *Bor du i Hørsholm Kommune? *Sideskift 23LodtrækningØnsker du at deltage i lodtrækningen om at vinde en iPad?Er du interesseret i at blive en del af Hørsholm Kommunes Cykelobservatør-korps, som løbende indberetter fejl og mangler på cykelstinettet samt deltager i møder ca. to gange om året?KontaktoplysningerNavnTelefonE-mailTryk send for at afslutteDato for indtastning
I arbejde26Gang (længere end 600 m.),Bil som fører,Tog101010Tid,Vejret,Længden af tureneMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleKortere arbejdsdagMeget storCykelsti på Strandvejen mellem Hørsholm og Klampenborg (idet den sti der går langs togetbanen ikke er en egentlig cykelsti, da der er trapper, mennesker der lufter hunde mv. på stien, som gør denne uegnet til cykel over lange afstande).Cykel,Bil som fører,Tog242AndetSlipper for uoverskuelig trafik på parkeringpladsTid,Vejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget lilleMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører245Tid,Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetTid,Vejret,Længden af tureneAfstand til fritidsaktivitetMeget storjaMeget godtMeget godtGodtGodtMeget godtGodtDårligtMeget dårligtHøjhastigheds cykelsti mod København (altså hvor man ikke skal passere langsom kørende cyklister med f.eks cykelanhængere som fylder hele cykelstien, og det således er svært at overhale)Meget dårligtNejNejCykelstier som går gennem skov til vandetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetDårligtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningVed ikkeKvinde51ChristianshusvejJaJaHelen Hansen39304427hehdk@yahoo.dk5. oktober 2013 20:22
PensioneretCykel,Knallert,Scooter/motorcykel,Bil som fører,Bil som passager,Taxa,Bus,Tog,Kombination af bus og tog,Kombination af cykel og tog826Længden af tureneStorStorStorStorStorCykel4Længden af tureneStorStorStorNejJa2 -3 gange månedlig5 kmmotionMeget godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtStor betydningJaMand78Ringvej 54JaJaJaJon Stene45571105jon.stene@tdcadsl.dk2. oktober 2013 11:19
I arbejde20Bil som fører10Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medStorStorMeget storMeget storStorStorMeget storMeget storStorMeget storLilleMeget lilleLilleBedre transportmuligheder med offentlig transportMeget storBil som fører,Bil som passager22Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorLilleMeget lilleMeget lilleJeg cykler ikke til indkøb fordi jeg har for mange varer med hjemBil som fører,Bil som passager22Tid,Havde andre ærinder undervejsLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtGodtGodtNejJa1 pr måned20Sjov form for motionNejKvinde29Nedenomsvej 6NejJaNejAnne Orholm Nielsen42742332anne_orholm@hotmail.com1. oktober 2013 17:13
I arbejde3Cykel10Ingen rådighed over bilMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget storLilleMeget lilleMeget lilleStorvedligeholdelse af cykelstier i Hørsholm kan ligge på et meget lille sted. snerydning på cykelstier er generelt ned prioriteret/bort sparet.Cykel10Ingen rådighed over bilMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorCykel10Ingen rådighed over bilMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorjaMeget godtMeget godtMeget godtGodtGodtMeget godtDårligtMeget dårligtGodtGodtJaMere end en gang om ugenAldrigSjældentGodtDårligtGodtMindre godtMindre godtMindre godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtLille betydningJaMand39axel heides vejJaJaNejmartin dahl61709989martindahlcph@me.com1. oktober 2013 16:17
Under uddannelse27Gang (længere end 600 m.),Cykel1020Ingen rådighed over bilHavde børn medStorMeget storStorStorStorMeget storLilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel610Ingen rådighed over bilHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storBus6Længden af tureneMeget storMeget storMeget storjaMeget godtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget dårligtNejJa2 gange pr. uge20 kmFordi det er gratisGodtKender ikke tiltagetMindre godtDårligtGodtGodtMindre godtGodtGodtGodtGodtGodtLille betydningJaKvinde26Vibevang 6JaJaJaSigrid Regnarsen28431396sigridregnarsen@gmail.com1. oktober 2013 13:50
I arbejde27Bil som fører18Længden af tureneStorLilleLilleStorLilleStorLilleMeget storStorMeget lilleMeget lilleLilleGang (længere end 600 m.),Bil som fører,Bil som passager442AndetHavde hunden medStorLilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorStorMeget storStorLilleMeget lilleLilleBil som fører4Længden af tureneStorLilleLilleLilleStorLilleLilleStorMeget storStorLilleLilleLilleMiddelGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde51Mariehøjgård 1JaJaNejAnnemarie Wagner20804586annemariewagner10@gmail.com1. oktober 2013 13:44
I arbejde25Bil som fører8Længden af tureneMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storLilleLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleCykel,Bil som fører21Vejret,Længden af turene,Havde børn med,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører1Tid,Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lillejaMiddelMeget godtDårligtMeget godtGodtMeget dårligtJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaMand41SøvangJaJaJaPeter Molbech26163361pm@designlife.dk1. oktober 2013 11:01
I arbejde42Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget storLilleLilleLilleLilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Cykel42Længden af tureneLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMiddelMeget godtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidAltidMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtLille betydningJaKvinde43MågevejJaJaNejBetina Steenberg30834305BSMaagen@gmail.com1. oktober 2013 08:07
I arbejde2Cykel8For at få motion og styrke mit helbredStorStorLilleLilleStorCykel,Bil som førerLilleStorLilleLilleStorLilleStorStorStorStorStorMeget storStorGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bus61044For at få motion og styrke mit helbred,Ingen rådighed over bilLængden af tureneNejJa2 gange om ugen1,5 timemountainbikeMindre godtGodtGodtMeget godtMindre godtMindre godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtGodtLille betydningMand36Alsvej 4a 6 nr 8JaJaJaMichael Borau61676021mibo@jubii.dk30. september 2013 20:24
PensioneretCykel2Ingen rådighed over bilMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storCykel2Ingen rådighed over bilMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storjaMiddelGodtMeget godtDårligtDårligtDårligtGodtJaAltidAltidAltidKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKvinde43nivåhøj 63 2-1NejJaNejpia petersen42252990pia.a@live.dk30. september 2013 18:30
PensioneretGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bus6862Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbredTid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleStorLilleMeget storStorMeget storStorMeget storMeget storStorStorStorMeget storStorTog2Længden af tureneMeget lillejaGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtGodtGodtNejMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaMand76GardeniavejJaJaJaSven Johansen22152306gardeniavej@gmail.com30. september 2013 13:52
I arbejde27Tog6Længden af tureneHvis jeg ikke havde så langt til arbejde vill jeg cykleBil som fører8Havde andre ærinder undervejsMeget lilleJeg handler ind på vej til eller fra andre gøremål, hvor jeg alligevl kører forbi supermarketBil som fører4TidMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtDårligtGodtJaSjældentSjældentMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde36HulsøvangJaJaCamilla Hogrefe Heideby60605012camillahogrefe@gmail.com30. september 2013 10:28
I arbejde21Tog10TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører3Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medCykel2For at få motion og styrke mit helbredjaMeget godtGodtJaMere end en gang om ugenAltidAldrigDårligtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningVed ikkeMand49SlotsbakkenJaJaJaRene Lund Johansen29385756lund_johansen@yahoo.com30. september 2013 08:36
PensioneretCykel12Tid,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredStorStorStor1)Bedre adskillelse af fodgængere og cyklister på Hørsholm Alle øst for Midtpunktet 2)Længe udkørsel fra cykelstiens afslutning på Højmosen i nordgående retning 3)Udretning af højre kant hvor cykelsti på Ørbæksvej løber ud i AlsvejStor-Bil som fører4Længden af turene-jaMeget godtGodtDårligtDårligtGodtGodtDårligt--NejJaUgentligt5-30 kmLuft og frihed til at komme steder der ikke er farbare med bil og for langt væk til travetureKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtGodtGodtGodtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand71TjørnevejJaJaJaBo Madsen20288264madsen-molbech@mail.tele.dk29. september 2013 22:27
I arbejde27Bil som fører10Vejret,Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører24For at få motion og styrke mit helbredTidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører42For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftTidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtNejJaFlere gange om ugen i sommerperioden25 til 40 kmKan ikke løbe grundet gl. opereret fodboldknæ, har altid dyrket meget motionKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand53KrokusvejJaJaNejJappe28147902Hj@hcf.dk29. september 2013 20:19
PensioneretKombination af cykel og tog6Længden af tureneStorStorStorStorStorCykel,Knallert,Scooter/motorcykel,Bil som fører,Bil som passager,Taxa,Bus,Tog,Kombination af bus og tog,Kombination af cykel og tog8000900006Længden af tureneLængden af tureneStorStorStorStorStorjaGodtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtGodtGodtSkiltning af cykelstier Svarmulighed: Middels, manglede. Jeg ville have brugt middels i stedet for dårligt.Meget dårligtSkilte, som viser cykelstinettet, manglerNejJa2 gange i måneden5 kmFor at få motionMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtStor betydningJaMand78RingvejJaJaJaJon Stene45571105jon.stene@tdcadsl.dk29. september 2013 15:07
I arbejde13Cykel,Bil som fører,Bus,Tog8244Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftHavde andre ærinder undervejsMeget storMeget storStorStorSikker cykelsti på kongevej syd m. forbindelse til sti langs motorvejGang (længere end 600 m.),Bil som fører64Tid,Havde børn medStorLilleBil som fører2AndetHavde hele familien medStorStorLilleEn god cykelby vil øge antal af cykelture, da jeg allerede cykler en deljaMeget godtMeget godtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtGodtNejJa4 gange om året10 kmbegge deleKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtLille betydningJaMand54RødhalsvejJaJaJaClaus Fallesen Hansen45867607may.hansen@email.dk29. september 2013 12:49
I arbejde33Cykel,Kombination af cykel og tog108Længden af turene,Havde børn med,For at nyde naturen eller få frisk luftHavde andre ærinder undervejsMeget storStorStorBedre plads til cykler i kystbanen. der er jo dårligt plads til passagerne i myldretiden og så virker det urimeligt at insisterer på også at klemme sin cykel ind. Så flere vogne og bedre plads til cykler i særligt myldretidstogene.Meget storCykel,Bil som fører44Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luftHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsStorBil som fører2TidjaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtDårligtDer er stadig trafikkerede veje i Hørsholm som kunne behøve bedre forhold for cyklister fx Bolbrovej. her tænker jeg også på de mange børn der skal krydse Bolbrovej til og fra skole.DårligtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtGodtMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde45DrosselvængetNejJaNejCamilla Moring20955441camilla.moring@gmail.com29. september 2013 11:41
I arbejde25Bil som fører10TidLilleMeget lilleMeget storStorStorBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleBil som fører4Tid,Længden af turene,Havde børn medjaGodtDårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget dårligtDårligtGodtDårligtJaAldrigAldrigMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaMand42EgevejJaJaNejJesper Camåe Bjerregaard29991577Jesperb@privat.dk29. september 2013 09:23
PensioneretCykel,Bil som passager,Kombination af cykel og tog8For at få motion og styrke mit helbredStorLilleLilleStorMeget storCykel6Vejret,For at få motion og styrke mit helbredStorStorStorjaGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtEfter renovering i T-krydset vestre stationsvej/rungstedvej, mangler der en "opkørsel" til cykelstien, når man kommer fra stationen og skal til hørsholm.GodtNejJaEt par gange om måneden, i det gode halvår.En times tidMotion, og kører ikke bil selv.Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde60Rungsted StrandvejJaJaJaJette Flemming Larsen25219205Jfl1706@gmail.com29. september 2013 08:40
I arbejde26Gang (længere end 600 m.),Cykel,Knallert,Scooter/motorcykel,Bil som fører60004AndetHavde børn medMeget storStorStorStorMeget storStorGang (længere end 600 m.)6Havde børn medStorStorStorStorStorjaDårligtGodtDårligtGodtGodtNejNejDet vil være nemmere at komme afsted, hvis vi havde en cykeltrailer til vores barn.Kender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde30Høsholm ParkJaJaNejThea29914583grastrup@yahoo.dk28. september 2013 21:45
I arbejde25Bil som fører10TidMeget storMeget storMeget storMeget storFlere P-pladser ved stationen, så man kunne være sikker på at få en plads, når man tager det offentligeMeget storBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører2Havde børn medjaGodtMeget godtGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtFlere fodgængerovergange over rungstedvej ville være godt. Bilerne kører vildt hurtigt og man skal løbe over - også med børn - en eller anden dag går det galt!JaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde38Højskolevej 20JaJaJaMarie Fridorf29610397marievl@hotmail.com28. september 2013 21:25
I arbejde34Bil som fører14Længden af tureneLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleLilleCykel,Bil som fører44Længden af tureneLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget godtGodtMeget godtGodtGodtMeget godtDårligtDårligtGodtNejJa1-2 X ugen10-20 kmKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningNejMand58Slotsbakken 112JaJaNejKim Sørensen40864803kimbs42@gmail.com28. september 2013 08:20
I arbejde37Bil som fører10Længden af tureneLilleLilleStorLilleBil som fører8TidMeget lilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleLilleStorLillejaMiddelDårligtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtDårligtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtGodtLille betydningMand46FasanvængetNejJaNejFlemming Seerup50501170flemming@fsconsult.dk28. september 2013 07:04
I arbejde30Tog10Længden af tureneStorMeget storLilleLilleStorStorMeget storMeget storStorStorLilleLilleLilleCykel,Bil som fører22Tid,Vejret,Længden af turene,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøet,AndetFor at kunne parkere nemmere. For at fastholde min ungdommelighed. For at spare benzin.Vejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storMulighed for fordels programmer og rabat for cyklister. F.eks køb af billige og gode indkøbs-cykel-tasker.Meget storjaMeget godtMeget godtMeget godtDårligtGodtGodtGodtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMeget godtIngen betydningVed ikkeKvinde49DådyrvængetNejJaNejHelle Kjærgaard22355835hellekjaergaard@youmail.dk27. september 2013 23:09
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeBil som fører26Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storStorLilleStorStorBil som fører4Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storStorLilleLilleLillejaMiddelGodtGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtManglende sikker cykelsti ved NGG cirkelhuset. Der er stisystem indtil parkeringsomraade ved Christianshusvej og kontorbygningen. Det er skolevej for boern og det er ikke sikkert for dem den sidste vej ins til skolen.JaMere end en gang om ugenAldrigMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde40BreeltevejJaJaNejLotte Hardy30274014hardyfam@gmail.com27. september 2013 15:55
I arbejde28Kombination af cykel og tog8Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget storStorMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleBil som fører4Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.)2Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtMeget dårligtMeget dårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentMindre godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningKvinde52HestehavenJaJaNejSusanne Hornbæk21203315susannehornbaek@hotmail.com27. september 2013 14:13
I arbejde25Bil som fører12Tid,Havde børn medMeget storMeget storBil som fører2Havde børn medGang (længere end 600 m.)2VejretjaMiddelGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtGodtSkønt med den nye cykelsti på Lågegyde og snart også på den anden side af stationen :o)NejJafor sjældent6-8 km.Arbejder jeg hjemme er det en dejlig måde at få luft og rørt sig når min datter skal hentes i vuggestueKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningNejKvinde43Slotsdalen 43JaJaNejLena Hueg41380035lena@hueg.net27. september 2013 12:33
PensioneretCykel6StorStorStorStorStorSørge for ramper eller opkørseler for cykler, der krydser en vej. I har glemt at lave dem på Ådalsvej overfor savsvinget og Holmevej, og der har aldrig været nogen overfor de to udkørseler til Kongevejen fra parkeringspladsen bag hovedgaden (overfor Dronningedammen)CykelNejMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtGodtStor betydningVed ikkeMand71Ved HøjmosenJaJaNejTorry Lindstrøm45862180to.lindstrom@webspeed.dk27. september 2013 10:47
I arbejde15Bil som fører8Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget storLilleLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleAt strandvejen bliver bedre at cykle på... Evt. Ved at der etableres cykelstier.Meget storCykel6VejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel4For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDer er ofte ikke ryddet godt på cykel stierne om vinteren !!NejJa1 gang om ugen10-20 km.Dejligt med frisk luft i lungerne efter en 12 timers vagt :-)Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde44ÅdalsparkvejJaJaNejEva bryld23490317Evabryld@live.dk27. september 2013 04:04
I arbejde8Cykel,Bil som fører,Bus622Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af turene,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleStorLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorMeget storLilleLilleStorLilleCykler næsten altid i forvejen (80%). Blot sidste uge var anderledes.Bil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleStorindkøb hver uge er nemmest i bil - kan ikke være på cyklen.Cykel,Bus22Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af tureneLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleCykler i forvejen til og fra sport.jaGodtGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtTrafiksikkerhed for cyklister, f.eks. åstiens forløb over Mortenstrupvej.DårligtJaAltidSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde39DådyrvængetNejJaJaAnne Vastrup22737826a2013@vastrup.dk26. september 2013 22:26
I arbejde25Tog10Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storEn cykelsti på Folehavevej vil være meget ønskelig. Da det vil nedsætte transporttiden på cykel fra det centrale af Hørsholm og ind til København af stierne langs kystbanen.Meget storCykel10TidMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storDet vil være ønskeligt med en cykelsti på Ørbæksvej og den sydlige del af Alsvej. T-krydset Ørbæksvej/Alsvej er rimelig farligt for cyklister, når man kommer fra den østlige del af Ørbæksvej og skal kryds hen over Alsvej for at fortsætte på den vestlige del af Ørbæksvej. Herudover vil det være ønskeligt med flere parkeringspladser til cykler ved Ørbæksvejs udmunding ved Usserød Kongevej.StorCykel4Længden af tureneMeget storMeget storjaGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtMEN - Der mangler en cykelsti på Ørbæksvej, den sydlige del af Alsvej og på Folehavevej. Af og til er der ikke nok cykelparkeringspladser ved Ørbæksvej/Usserød Kongevej og ved Rungsted Station. Om vinteren kan det af og til knibe med at hold cykelstierne rene for sne.JaAldrigAldrigMere end en gang om ugenGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde51OlgasvejJaJaNejIben Hoffmann20760376iben_hoffmann@hotmail.com26. september 2013 18:20
I arbejde28Cykel,Tog88For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftStorStorMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorStorStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleTage toget helt til arbejdet og så cykle hjem.Cykel,Bil som fører44,Tid,Vejret,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleLillejaGodtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde48Blomsterager, KokkedalNejJaNejSusanne Klauber22111240susanne@klauber.eu26. september 2013 18:02
PensioneretCykel8TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorMeget storStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleder mangler et lyssignal for cykler når man skal fra Kongevejen og op ad BolbrovejMeget storder er for mange huller som ikke bliver lappet på cykelstierne nu har vi fået et nyt stykke på Kongevejen men hvorfor ikke hele vejen fra Midtpunkt ?Cykel6TidLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorMeget storMeget storStorLilleLillelyssignal til cykler fra Kongevejen mod BolbrovejMeget storafstribning ved flere sidevejejaMeget godtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtGodtjeg bruger ikke cyklen til stationenNejJa2 gange om ugen5-10 kmspare benzin , frisk luft, og motionGodtMeget godtMindre godtGodtMeget godtGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtIngen betydningKvinde67stampevejJaJaNejkarin drost45866719drost-linding@mail.dk26. september 2013 17:46
I arbejde25Bil som fører8TidMeget storMeget storStorStorStorStorStorStorMeget storStorLilleLilleLilleStorGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører422Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetTid,Havde børn medLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorLilleLilleLilleLilleGang (længere end 600 m.),Cykel42Tid,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredTid,VejretLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorLilleLilleLilleLillejaMiddelGodtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtGodtDog svingende kvalitet i skiltningen ved cykel/gangstierGodtJaMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde37HyldehøjNejJaNejIngibjørg Weiss24246966ingiweiss@hotmail.com26. september 2013 16:24
PensioneretCykel10Tid,Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleLilleMeget storCykel30Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget storNejNejMeget godtGodtGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetStor betydningJaMand78mikkelborg park 15JaJaNejjørgen fleron45863095j.fleron@vip.cybercity.dk26. september 2013 13:57
I arbejde18Cykel,Bil som fører82For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetHavde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medStorMeget storMeget storMeget storDet vigtigest årsag for at jeg ikke vælger at cykle er at det er svært at slæbe en families ugentlig madindkøb hjemCykel2For at få motion og styrke mit helbredMeget storMeget storMeget storjaMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDer burde være en supercykelsti imod København.JaSjældentMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningNejMand46BolbrovejJaJaJaPhilip Binning21738309pjbi@env.dtu.dk25. september 2013 22:56
I arbejde25Cykel,Tog1010Længden af tureneStorLilleStorStorStorgratis cykelplejeMeget storCykel,Bil som fører64Andetmængde af varerHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleLilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Tog21062Tid,Vejret,Længden af tureneLængden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleLillejaMeget godtGodtDårligtGodtGodtDårligtGodtDårligtMeget godtJaAltidAltidMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtIngen betydningJaMand50HøjskolevejJaJaNejkim langer28938280kim.langer@get2net.dk25. september 2013 22:09
I arbejde22Bil som fører18TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storLilleMeget storMeget lilleLilleFrygtelig farligt for børn at cykle ved Rungsted Private Realskole. Det er er trafikmæssigt kaos!Meget storFodgængerfelt ved Rungsted private Realskole på selve Vallerød Banevej ved hovedindgangen er er stærkt ønske. Det er så farligt både som fodgænger og cyklist (og ubehageligt og svært at få overblik som bilist)Bil som fører,Bil som passager62Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleLilleBil som fører6Tid,Vejret,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleLilleLilleLilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleLillejaMiddelGodtDårligtDårligtMeget dårligtGodtGodtGodtGodtGodtJaSjældentSjældentMindst en gang om månedenGodtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde35HulsøvangJaJaNejGitte20900566Gitte@maegbaek.dk25. september 2013 21:47
I arbejde10Bil som fører10Tid,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som passager2Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleJaAltidMere end en gang om ugenSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde38Tjørnevej 12JaJaNejGitte Magnus72685921gnas@rudersdal.dk25. september 2013 21:12
I arbejde10Bil som fører10AndetDårlig cykelsikkerhed på turen - ingen cykelsti.Meget lilleMeget storMeget storMeget lilleMeget storMeget lilleStorMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleLyssignaler ved meget befærdede krydsStorBil som førerTidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykelsti og lyssignaler ved befærdede veje og vejkrydsLilleMeget storStorMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtDårligtMeget dårligtAntallet af lyskryds på tæt befærdede veje.Meget dårligtCykelstier på begge sider af vejene - i stedet for cykeltrafik begge veje på én side. Flere lyskryds på Kongevejen ved vejkrydsene, så cyklister og fodgængere lettere kan komme over - og så cyklister ikke kører mod kørselsretningen på cykelstierne - fordi det er besværligt at krydse vejen (pga biltrafik).NejJaet par gange om måneden10 kmMan kommer langt med små midlerKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde38HækkevejJaJaNejCathrin Johansen22810202cat@cathrin.dk25. september 2013 20:49
I arbejde23Bil som fører5Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storStorMeget storStorStorLilleStorStorMeget storStorLilleMeget lilleBedre markeringer hvor man kan cykle, bedre belysning ( især med børn)Meget storBil som fører3Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storStorMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører1Længden af turene,Havde børn medMeget storMeget storLilleStorStorMeget storLilleStorStorMeget storStorMeget lilleMeget lilleLillejaMeget godtGodtDårligtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtNejNejEn mountainbike :) Ville ikke cykle på stier, før børnene selv skal lære at cykle aleneKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtStor betydningKvinde30BakkehuseneJaJaNejChristina Juhl Ebert21649088Christinajuhlebert@hotmail.com25. september 2013 16:15
PensioneretCykel24For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storStorBedre færdselskontrol, alt for mange overholder færdselsloven alt for lidt , cykler mod færdselsretning og på fortovetMeget storMeget vigtigt at få de mange der cykler mod færdselsretning og på fortov stansetCykel24For at nyde naturen eller få frisk luftNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand79hasselparkenJaNejNej25. september 2013 13:54
I arbejde5Cykel14Tid,Vejret,Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLilleLilleLilleLilleLilleMeget storLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleLillerengøring af cykelstier er meget trængendeMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel414Tid,Vejret,Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftVejretLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleLilleStorGang (længere end 600 m.),Cykel64Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftVejretStorLilleLilleStorLilleStorLilleStorMeget storMeget storLilleLilleLilleStorjaMeget godtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtblade væk fra cykelstier, det er livsfarligtGodtNejJa3-4 gange om ugenfra 10-60 kmbegge deleMeget godtGodtMindre godtMindre godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtStor betydningKvinde53slotsdalenJaJaJaLene S. Kyhl22264720frans.kyhl@webspeed.dk25. september 2013 13:21
I arbejde21Bil som fører10Tid,Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storStorStorMeget lilleMeget lilleBil som fører2Tid,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleBil som fører2Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtJaAldrigAldrigMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaKvinde42Melanders VængeJaJaJaBetina Julsgaard30283072julsgaard@mail.dk25. september 2013 13:15
PensioneretCykel4For at skåne miljøetLilleStorLilleLilleLilleLilleStorStorStorMeget storStorStorStorRep. af cykelstier (afprøv dem!) - plus færdiggørelse af Lågegydecykelsti - i samme side, som det eksisterende.Meget storCykel8For at skåne miljøetLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorStorStorLillejaMeget godtGodtMeget dårligtGodtGodtGodtMeget dårligtDårligtNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde66SlotsdalenJaJaNejSonja Thorup Pallesen45865436thorupp@llesen.net25. september 2013 12:51
I arbejde40Tog10Længden af turene,Havde børn medLilleMeget storLilleStorMeget storMeget storLilleLilleMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget storBil som fører4Tid,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsLilleMeget storLilleStorMeget storMeget storStorStorStorStorStorMeget lilleMeget lilleStorBil som fører4Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsLilleMeget storMeget storStorMeget storMeget storLilleStorStorStorStorMeget lilleMeget lilleStorJaSjældentSjældentSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningVed ikkeKvinde37Gl VallerødvejJaJaNejHenriette29285880mailhenni@gmail.com25. september 2013 11:20
PensioneretGang (længere end 600 m.),Cykel44Tid,Længden af tureneTid,Vejret,Længden af tureneMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storGang (længere end 600 m.)TidMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storjaMeget godtGodtDårligtDårligtGodtDårligtDårligtMeget dårligtDårligtNejNejorientering om stisystemer...Mindre godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtIngen betydningMand62sdr. jagtvej 56JaJaNejallan høyer21262148allanhoeyer@yahoo.com24. september 2013 23:38
I arbejde15Bil som fører10Tid,Længden af tureneMeget storStorStorStorLilleMere kø på motorvejenStorCykel,Bil som fører64Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medStorStorBil som fører8Tid,Havde børn medLillejaMiddelGodtGodtGodtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget lille betydningJaKvinde46TjørnevejJaJaBente Gottlieb28115745Bente.gottlieb@hotmail.com24. september 2013 23:32
Under uddannelse1Cykel20For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleLilleMeget storLilleStorLilleStorMeget storStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorCykel20For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleStorStorStorLilleStorCykel8For at nyde naturen eller få frisk luftLilleStorLilleStorStorStorStorjaMeget godtMeget godtGodtMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde14Højskolevej 3JaJaNejAmalie Langer26283456amalielanger@hotmail.com24. september 2013 21:14
PensioneretGang (længere end 600 m.),Cykel23For at få motion og styrke mit helbredTidMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som passager84For at få motion og styrke mit helbredLængden af turenejaMeget godtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtJeg tror ikke de folk der passer cykelstierne selv er cyklister. Giv dem en cykel og lad dem opleve det fra en cykelsaddel i stedet fra sædet i firmabilenNejNejMere ro i trafikken, selv de såkaldte cykelryttere er til gene med deres manglende cykelklokkeLille betydningMand72PræstevængetJaJaJaPoul Bay45765112poulbay@privat.dk24. september 2013 19:53
I arbejde10Bil som fører10Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.)2Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillenejDårligtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtMeget dårligtJaAldrigMindst en gang om månedenSjældentMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningMand40BakkehuseneJaJaNejFrank Albæk31170117Famalbaek@gmail.com24. september 2013 19:48
I arbejde3Cykel12Tid,Længden af turene,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bil,For at skåne miljøetLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleStorCykel4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorStorMeget storStorMeget lilleMeget lilleBus,Tog22Længden af tureneLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorStorMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtMeget dårligtGodtNejNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtGodtGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetGodtIngen betydningKvinde54højmose vænge 41, 4.thJaJaNejgitte joan petersen26795199gitte.joan@gmail.com24. september 2013 16:36
I arbejde33Bil som fører6Længden af turene,Havde børn medMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleLilleStorMeget storStorStorLilleLilleLilleLilleLilleBil som fører4Tid,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLillejaGodtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtGodtGodtDårligtDårligtNejJa1 - 2 gange om ugen15-30 km per turFrisk luft samt motionGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningNejMand37Axel Heides vejJaJaJaJesper keil28991485J.keil@privat.dk24. september 2013 16:07
PensioneretCykel,Bil som fører66Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget storCykel6For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget storjaMeget godtGodtDårligtDårligtGodtDårligtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtNejGodtMeget godtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde67PræstevængetJaJaNejAnnelise Nielsen45765112poulbay@privat.dk24. september 2013 13:39
I arbejde3Cykel18For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilStorStorMeget lilleStorStorGang (længere end 600 m.),Cykel141Længden af tureneLængden af tureneGang (længere end 600 m.),Cykel46Længden af tureneLængden af tureneMeget storMeget storjaMeget godtGodtDårligtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtSikkerhed for cyklister i krydset Rungstedvej/vestre stationsvejMeget dårligtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetDårligtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde43ulvemosevejJaJaNejHenriette Hagild26286444h.hagild@gmail.com24. september 2013 11:40
I arbejde5Bil som fører10Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtGodtAhornvej bruges af mange børn som skolevej for at komme ned til stisystemet langs åen. Med de nye butikker for enden af Ahornvej og dermed mere trafik inkl. lastbiler om morgenen der læsser af, og uden lysregulering eller undergang for cykler og gående er det blevet endnu farligere for børnene at krydse kongevejenMeget dårligtUndergang for cyklister og gående under Usserød kongevej ved Ahornvej ville give en meget sikrere cykelvej for børn og forældre der skal aflevere i institutionerne for enden af vejenJaSjældentSjældentMere end en gang om ugenMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaKvinde39AhornvejJaJaNejAnja30519839stilling@os.dk24. september 2013 10:26
I arbejde25Cykel12Tid,For at få motion og styrke mit helbredLilleMeget storStorLilleMeget storMeget storStorMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleGøre cykelstierne bredere og markere med retningspileStorDer er plads til flere cykler og de farlige situationer med harsarderede overhalinger og modkørende cykelister mindskesGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bil som passager8422Længden af turene,Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbredLængden af turene,Havde andre ærinder undervejsLilleMeget storStorLilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleBil som fører4TidLilleMeget storStorStorMeget storMeget storStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleLillejaMeget godtDårligtGodtMeget dårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtDårligtDårligtHolde de grønne hegn og områder, hvor cykelstierne løber igennem.DårligtCykelstier til kommunens yderområder, vil være helt perfekt. Sikre cykelstier omkring skolerne.JaAltidAldrigMere end en gang om ugenMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaKvinde42Ørbækgårds AlleJaJaNejBritt Partov29259291partov@mail.dk23. september 2013 20:58
I arbejde22Tog8Længden af tureneMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storStorLilleStorMeget storCykel20For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleLilleStorCykel10For at få motion og styrke mit helbredLilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget lilleMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleMeget storjaMeget godtGodtGodtGodtMeget dårligtMeget godtGodtMeget dårligtMeget godtJaAltidMere end en gang om ugenAltidKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde41BakkehuseneJaJaJaDorte Holst27208497dorte@decibel.dk23. september 2013 19:40
I arbejde20Bil som fører10Tid,Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storStorStorMeget lilleLilleLilleEn ny cykel :-)Cykel,Bil som fører13Vejret,Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luftTid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleStorMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleLilleLillejaMeget godtGodtGodtGodtMeget godtGodtGodtDårligtDårligtJaAltidAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtGodtDårligtDårligtDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget lille betydningJaMand40BreeltedalJaJaNejFrederik Kreutzer31189020vinkreutzer@gmail.com23. september 2013 17:27
I arbejde35Kombination af cykel og tog4VejretMeget storStorMeget storBil som fører6Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storStorMeget storBil som fører4VejretStorMeget storMeget storbedre cykelparkering ved musikskolenMeget storjaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtGodtDet ville være en fordel hvis skolens lærer var rollemodeller med at bruge cykelhjelm! Generel mere focus på cykelhjelm og opfordring til forældrene også - hvis flere brugte cykelhjelm i Hørsholm ville kommunen være en "ægte" cykelkommune!JaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindre godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtMindre godtGodtGodtGodtStor betydningMand46Fuglemosevænge 18JaJaNejKlaus Topholm45863818klaus.topholm@gmail.com23. september 2013 10:11
I arbejde6Cykel,Bil som fører42For at få motion og styrke mit helbredTid,Vejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsLilleLilleLilleLilleStorLilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLillestier gennem boligkvarterer, således at man ikke skal cykle omvejeStorcyklister separeret fra tungere trafikBil som fører2Tid,Vejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storMeget storville cykle mere, hvis mit knæ ikke gjorde så ondtMeget storHåber at elcykler falder i prisBil som passager2Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Andetflyttede for datterMeget storMeget storMeget storMere lys i den mørke tidStorNår man bor i landområderne er man nærmest prisgivet i den mørke tidjaMiddelGodtDårligtDårligtMeget dårligtGodtDårligtDårligtDårligtdårlig belysning i landområderMeget dårligtNejJa1-2 gange om måneden6det er dejligt at cykle, når det ikke regner for meget eller modvinden er for skrap og når det ikke gør ondt i knæetGodtGodtGodtMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde60grønnegadeJaJaJaBrita Lund40407514bolvig@lund.mail.dk23. september 2013 09:57
I arbejde2CykelLængden af turene,Havde børn med,For at skåne miljøet,AndetParkeringMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storLilleStorLilleBil som fører8Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storLilleStorLilleBil som fører4Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillenejGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtJaSjældentAldrigAldrigGodtMeget godtGodtMindre godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand38ÅdalenJaJaNejChristoffer Spang80838600webhousedk@spang.net23. september 2013 06:55
I arbejde2Cykel10Tid,For at få motion og styrke mit helbredLilleStorLilleStorStorCykel,Bil som fører24Tid,For at få motion og styrke mit helbredHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medJeg kører bil fordi det ikke er muligt at have indkøb til 5 personer plus hund på min cykelCykel2Tid,Længden af tureneJeg cykler pga. afstand og nærhed - forholdene er finejaMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningMand45BakkehuseneJaJaNejMads Toftegaard25421892toftegaardmadsen@hotmail.com22. september 2013 20:43
I arbejde28Cykel,Bil som fører,Bil som passager12103Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn medVejret,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleStorMeget storStorStorMeget lilleLillebedre sikkerhed ved krydsning af bolbrovej fra vallerød banevej både i bil, som cyklist og gående.Meget storBil som fører8Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lilleStorLilleStorLilleLilleStorMeget storStorLilleLilleLilleStorCykel,Bil som fører42Længden af tureneVejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storStorMeget lilleLilleMeget lillesikrere at krydse rungstedvejfra vallered banevej og sikrere at cykle langs bolbrovej. med cykelstiStorjaGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMere end en gang om ugenGodtKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde44ConstantiavejJaJaNejtine wickers nielsen28408480wickers@hotmail.com22. september 2013 15:12
I arbejde13Bil som fører10AndetEfter flere forespørgsler er der stadig ikke etableret en rigtig cykelsti mellem Hørsholm og Holte hvor bilerne ofte kører med 100 km i timen ind over de optegnede cykelstreger, hvorfor jeg synes det er for farligt at cykle til trods for at jeg MEGET gerne vil cykle denne smukke ruteStorMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleBil som fører6Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører8Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde34MoldrupvejJaJaNejAnnika Sonne Hansen30719990Annikasonne@gmail.com22. september 2013 12:56
I arbejde25Bil som fører18Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medStorBilligere togpriserStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører24Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Andetgåtur med hunden.Meget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleStorLilleMeget lilleMeget lilleBil som passager2Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorLilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget dårligtcykelstier bliver aldrig fejet.JaAltidAltidMere end en gang om ugenGodtGodtGodtGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtLille betydningJaKvinde48Mikkelborg Alle 28JaJaNejLene Bihrmann20478377lbihrmann@gmail.com22. september 2013 11:30
I arbejde4Cykel,Bil som fører64Vejret,Havde børn med,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetVejret,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleStorStorStorLilleMeget storMeget storBil som fører4Andetdet er svært at have 4 netto-poser på cyklenMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMan kunne evt få bragt varerne hjem med bud efter man har betalt og pakket poserne.Meget storCykel,Bil som fører42Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetTid,VejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorStorStorStorjaGodtMeget godtMeget godtGodtMeget godtDårligtGodtDårligtMeget godtfarlige vejkyds og vejstrækningerGodtder er for få rundkørslerJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtMeget godtGodtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtStor betydningJaKvinde40birkehaven 106NejJaNejcharlotte puge26813503cpuge@hotmail.com22. september 2013 10:48
I arbejde27Gang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Tog,Kombination af cykel og tog43051010For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetMeget storMeget storLilleLilleMeget storMeget storLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleDet er vigtigt at kunne medbringe cykel gratis i Kystbanen pt. koster det 400 kr om måneden, mens det er gratis i S-tog. Det er ikke logisk og heller ikke fornuftigt.Meget storCykel,Bil som fører106Havde andre ærinder undervejsLængden af tureneMeget storMeget storMeget storLilleLilleStorStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleLilleCykelNejJaDagligt20Frisk luft og naturMindre godtMindre godtGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtLille betydningKvinde52Sømandshvilevej 7JaJaJaAnne Ehrenreich30571976annehr@mail.tele.dk22. september 2013 00:25
I arbejde30Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleStorMeget lilleMeget storMeget lilleMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleDet tager mid stort set samme tid at køre til Kbh i myldretiden som at tage det offentlige fordi kystbanen som regel er forsinket... og så er vognen proppet...Bil som fører10Ingen rådighed over cykelMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleBil som fører1Længden af turenenejMiddelDårligtDårligtJaSjældentNejKvinde38ørnevejJaJaNejstine Enevoldsen22433397stine@fam-enevoldsen.dk21. september 2013 22:23
I arbejde5Cykel,Scooter/motorcykel66For at få motion og styrke mit helbredHavde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Scooter/motorcykel44For at få motion og styrke mit helbredHavde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storCykel,Scooter/motorcykel24For at få motion og styrke mit helbredHavde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storjaMeget godtDårligtMeget dårligtDårligtDårligtGodtMeget dårligtMeget dårligtDårligtNejJaFlere gange om ugen5 - 15 kilometerMeget godtKender ikke tiltagetDårligtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaMand46LågegydeNejJaNejAnders Nygaard60908012anynyg@gmail.com21. september 2013 19:19
I arbejde26Bil som fører20Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsStorMeget storMeget storMeget storBil som førerHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medGang (længere end 600 m.),Bil som fører54Tid,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storStorjaGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtGodtDårligtNejJa3 gange pr. ugeca. 30km pr. gangNaturoplevelse, ikke så belastende for en ældreGodtMindre godtGodtGodtMindre godtMindre godtMeget godtMeget godtGodtGodtGodtMeget godtIngen betydningMand56Blomsterager, KokkedalNejJaMichael Esmann24664485esbjerre@post.tele.dk21. september 2013 14:48
I arbejde4Cykel,Bil som fører,Bil som passager244For at få motion og styrke mit helbredHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleDet er decideret farligt at krydse vejen for cyklister flere steder. Især er overgangen ved alsvej/ørbæksvej MEGET ubehagelig som cyklistMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører224For at få motion og styrke mit helbredHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører24Længden af tureneLængden af tureneMeget storMeget storStorStorStorStorLilleStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleLillejaMeget godtDårligtDårligtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMindre godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde50SkovduevejJaJaNejB.kallan41718456Bkallan@hotmail.com21. september 2013 09:49
I arbejde22Bil som fører16Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storStorMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleSkab på stationen til cykelhjelmeStorCykel,Bil som fører04Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bil som passager614144Længden af turene,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetLængden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde42StampetoftenJaJaJaLiselotte Søndergaard51786323Liselotte.s@me.com21. september 2013 09:18
I arbejde32Bil som fører6TidMeget lilleMeget storMeget lilleMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleCykelstier til København, eller lys på banestien i bl.a. VedbækMeget storCykel6Længden af tureneLilleMeget storLilleStorMeget storMeget storStorMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.)2Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storjaMeget godtGodtDårligtDårligtGodtDårligtGodtDårligtMeget dårligtNejNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetDårligtDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand700Paradisæblevej 13JaJaJaAnders And12345678fjolser@horsholm.dk20. september 2013 23:49
PensioneretGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører426For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilVejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorAdskil cykelsti og fortov med kantsten, ikke en tåbelig hvid stregStorBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storAdskil cykelsti og fortov med kantstenStorjaMiddelDårligtDårligtGodtGodtGodtMeget dårligtGodtMeget dårligtAdskil cykelsti og fortov med kantstenNejNejLangt bedre kvalitet af cykelstier og cyklisterMeget godtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtMindre godtDårligtGodtGodtDårligtLille betydningMand70opnæsgårdJaNejNej20. september 2013 21:53
I arbejde2Cykel,Bil som fører46Havde andre ærinder undervejsVejret,Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører41Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleStorLilleBil som fører2Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleStorLillejaMiddelGodtGodtGodtGodtGodtGodtMeget godtGodtJaMere end en gang om ugenAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde36GøgevangJaJaNejCamilla25132460camillalyngby@gmail.com20. september 2013 19:55
I arbejde5Bil som fører20AndetJeg benytter min bil dagligt i mit arbejde.StorLilleStorStorMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører20Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører20AndetDet er bare nemmere at tage bilenMeget storMeget storLilleLilleLilleStorLilleStorStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtDårligtMeget dårligtDårligtGodtGodtDårligtMeget dårligtJaAltidAltidMere end en gang om ugenMindre godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde39SlotsbakkenJaJaNejGitte Norup Fjeldsted20494802gittenorup@hotmail.com20. september 2013 12:38
I arbejde25Bil som fører8Længden af tureneMeget storStorStorStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører22Længden af tureneStorjaGodtDårligtMeget dårligtGodtDårligtDårligtMeget dårligtGodtDårligtSkiltning -DårligtKystbanestien deles med hurtigtkørende knallerter - farligt på en dårligt vedligeholdt stiNejJaugentligt20Kommer længere rundtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetLille betydningMand39Østre PennehavevejJaNejNej20. september 2013 11:12
I arbejde35Bil som fører30Tid,Vejret,Havde børn medMeget lilleMeget storLilleLilleLilleLilleStorMeget storMeget storMeget storLilleMeget storMeget storMeget storBil som fører4Vejret,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storLilleStorMeget lilleStorBil som førerHavde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storLilleMeget storMeget lilleStorjaMiddelGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtgenerel sikkerhed ved krydsning af store vejeGodtJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMere end en gang om ugenMindre godtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand54constantiaparkenJaJaJapeter sevel41414991sevel@iusa.nu20. september 2013 09:15
I arbejde25Bil som fører6Længden af tureneMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleKommunerne må være bedre til at løse cykelstierne i en sammenhæng og ikke hver for sig. Eksempelvis hænger Rudersdal og Hørsholm på ingen måde sammen.Meget storBil som fører12AndetCykelstierne er for dårlige eller findes ikkeMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleDer mangler ganske enkelt ordentlige cykelstier, som er sammenhængende og sikreMeget storBil som fører8AndetMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtDårligtJaMindst en gang om månedenAldrigMindst en gang om månedenDårligtDårligtMindre godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtMindre godtMindre godtKender ikke tiltagetMindre godtMindre godtLille betydningMand47Bomosevej 26NejJaJaOle Sorang29287955Ole.sorang@rezidor.com19. september 2013 23:19
I arbejde35Bil som fører0Havde børn med,Ingen rådighed over cykel,Havde andre ærinder undervejsBil som fører15Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører20Tid,Vejret,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) mednejMiddelDårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtKvinde41Axel Heides Vej 75JaJaNejTrine Brandbyge50945205trinehoi@hotmail.com19. september 2013 22:12
I arbejde100Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleStorLilleLilleStorStorStorLilleStorMeget storMeget lilleMeget lilleLilleGang (længere end 600 m.)10Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Længden af turene,Havde børn medStorStorLilleLilleStorLilleStorLilleStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtDårligtMeget dårligtGodtGodtGodtGodtMeget dårligtDårligtNejNejKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningNejMand35ByportenJaJaNejJakob Moltsen29702883moltsen@hotmail.com19. september 2013 22:10
PensioneretBus4Ingen rådighed over cykelMeget lilleStorStorStorStorBil som fører10Ingen rådighed over cykelStorStorStorStorStornejGodtGodtDårligtGodtDårligtGodtDårligtMeget dårligtGodtIngenGodtIngenNejNejIngenKender ikke tiltagetGodtGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtIngen betydningMand70AlsvejJaJaNejEinar Petersen45866160einar-petersen@hotmail.com19. september 2013 17:28
PensioneretGang (længere end 600 m.),Bil som passager,Bus2066Ingen rådighed over cykelBil som passager,Bus44nejGodtGodtGodtNejNejIntetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde80AnemonevejJaJaNejC j stoklund45865565Stoklunds@vip.cybercity.dk19. september 2013 16:47
I arbejde3Cykel8Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleGode forhold, hvor cyklister skal krydse vejen. F.eks., at man har tænkt over nedsænkning af kantsten. Kan se, at man har glemt dette hvor jeg passer Ådalsvej hver dag - ved de nye vejanlæg. Virkelig dårlig planlægning og meget høje kantsten.Meget storCykel2Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleCykel2Havde andre ærinder undervejs,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lillejaGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtDårligtGodtDårligtNejNejMangel på andre motionsformer:-)Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningKvinde50Græsager 212, 2980 KokkedalNejJaNejMarianne Askbo23828566askbo@tdcadsl.dk19. september 2013 16:21
I arbejde25Bil som fører15Længden af tureneMeget lilleDa jeg er konsulent og har mange kundemøder dagligt vil jeg desværre ikke kunne benytte cyklen i mit job :-).Gang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører424For at få motion og styrke mit helbredHavde andre ærinder undervejsStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører84AndetGik tur med hundenMeget storMeget storDer er langt på cykel for en dreng på 9 år til diverse haller for at træne håndbold. Tiden er også et parameter... Det kan være svært at nå hjem fra arbejde når man holder i lang kø .. At cykle istedet for at tage bilen kan være svært når det tager 5 minutter i bil !jaMiddelGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenJaKvinde44BreeltehøjJaJaNejChristel Roust22423903crs2970@hotmail.com19. september 2013 14:23
I arbejde25Tog10Havde børn medMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storEt lyskryds ved Rungstedvej og Vallerød Banevej vil gøre det nemmere for mig og mine børn at krydse vejen sikkert på vej til skole og stationen. I myldretiden kan det nemt tage 10 min. at komme over og utrolig mange børn på cykler venter meget, meget længe på at køre over.Meget storBil som fører10Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleJeg oplever, at det er meget vanskeligt at komme over i krydset Vallerød Banevej og Rungstedvej. For både biler og især cyklister kan det tage op til 10 min at komme over.Meget storBil som førerHavde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget lilleMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleJaSjældentSjældentMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde43Constantiavej 7JaJaNejLotte Mortensen38190190lotte.mortensen@privat.dk19. september 2013 12:12
I arbejde5Kombination af cykel og tog10Længden af tureneLilleDet eneste der kunne få mig til at cykle mere end i dag er et arbejde tættere på min bopæl. Arb på amager, der er alligevel en bid vejom cyklen kommer gratis med tog/bus eller ej er knapt så vigtigt. Det er vigtigere, at der er plads til cyklen på toget. Det er rimeligt kaotisk i S-togene som det er i dag.Cykel4TidJeg har kun to valgmuligheder - gå eller cykle - ingen bil. Bedre cykelparkering vil være rart, men får mig ikke til at cykle mere end i dag, da jeg altid tager cyklen alligevel.Cykel2Ingen rådighed over biljaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtSynes generelt cykelstier er fine, men usserød kongevej som jeg dagligt bruger i begge retninger mellem usserød skole og midtpunkt er generelt i meget dårlig stand med huller og mange dæksler. giver farlige situationer for børn og cyklister med smalle dækJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde38Mortenstrupvej 55JaJaNejAnne-Marie Sonne Schrøder20924179annemariesonne@gmail.com19. september 2013 10:23
I arbejde2Cykel50AndetBruger den i mit arbejde i hjemmeplejenMeget storStorMeget storMeget storMeget storGang (længere end 600 m.)10Længden af tureneStorMeget storMeget storBil som fører5Længden af turenejaGodtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtJaSjældentMere end en gang om ugenSjældentMindre godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningKvinde31højmose vænge 23, 5tvJaJaNejBettina Søltoft28322917bettinasoeltoft@live.dk19. september 2013 08:31
I arbejde2Cykel6TidLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorMeget storMeget storLilleLilleStorGang (længere end 600 m.)6Havde børn medLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLillejaMiddelGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtGodtNejJa115Natur oplevelserKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtStor betydningKvinde27ÅdalsparkvejJaJaJaNadia bernth60438307nadia_bernth@hotmail.com19. september 2013 08:30
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeCykel10For at få motion og styrke mit helbredStorStorStorStorStorCykel10For at få motion og styrke mit helbredStorStorMeget storStorStorjaMeget godtGodtDårligtGodtGodtDårligtDårligtMeget dårligtDårligtGodtJaSjældentAltidMindst en gang om månedenMindre godtDårligtKender ikke tiltagetMindre godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetGodtLille betydningVed ikkeMand39højmose vænge 23, 5tvJaJaJaOle Søltoft28859316nazgulen2000@yahoo.dk19. september 2013 08:20
I arbejde25Bil som fører10Længden af tureneMeget storMeget storGang (længere end 600 m.)4Længden af tureneGang (længere end 600 m.)10Længden af turenejaMeget godtDårligtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtNejJahver weekend5-8 kmdet er behageligt & nemtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtLille betydningKvinde37SkydehøjssgårdenJaJaNejKamilla Norby Nielsen20678180kamillan@tiscali.dk18. september 2013 20:58
PensioneretGang (længere end 600 m.),Bil som fører46Længden af tureneMeget lilleLilleLilleMeget lilleStorMeget lilleLilleStorStorMeget storStorLilleMeget lilleBil som fører4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillenejGodtDårligtMeget dårligtDårligtDårligtMeget dårligtNejNejGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningMand69Blkegehusvej 4JaJaNejHenrik Frobøse45867230bogh.froboese@gmail.com18. september 2013 16:22
I arbejde3Bil som fører10Vejret,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleBil som fører6Andetmanglende plads på cykel til indkøbMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører6Vejret,AndetgolfudstyrMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleGodtDårligtGodtDårligtMeget godtGodtGodtGodtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde50EngvejJaJaNejLaila Helmer Petersen51271663lhelmerp@hotmail.com18. september 2013 13:27
I arbejde2Bil som fører15Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører15Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører5Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillenejMiddelGodtGodtGodtGodtGodtJaAldrigAldrigSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMand44ahornvej 23 st tvJaJaNejmartin birch22939012martin.birch@os.dk18. september 2013 12:52
I arbejde26Cykel10Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredLilleMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storStorStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleStorLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Tid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleStorStorLilleLilleMeget storLilleStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleNejJa1 gang om måneden50-80kmAt jeg kan komme langt omkring og få nogle dejlige oplevelser udenfor lokalområdet.Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaMand49DannevangNejJaJaErik Lawaetz99559059erik@lawaetz.dk18. september 2013 08:57
I arbejde27Bil som fører6Tid,Havde børn medMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleMulighed for at parkere cykelvogn til børnene aflåst ved institution eller stationStorCykelstiernes ringe stand gør det farligt for børnene at cykle selv, når de er nye urutinerede cyklister.Bil som fører2Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtDårligtDårligtGodtMeget godtMeget dårligtGodtMeget dårligtSikkerheden ifm. at skulle krydse Kongevejen efter hospitalet nordgående. Cykelstien ad Bolbrovej. Bloustrødvej.Meget dårligtNejJaugentligt5-10 kmMan kan komme længere end på gåben,GodtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde36BloustrødvejJaJaNejLouise Herbild26254598LouiseH_77@hotmail.com18. september 2013 08:25
I arbejde7Bil som fører6TidLilleStorLilleStorLilleStorStorStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleJeg er sikker på at gode, velholdte og godt oplyste cykelstier vil fremme lysten hos de fleste, for at gribe cyklen mere. Desuden betyder sikkerheden for at kunne krydse de forskellige veje på en sikker måde også meget, specielt set med børneøjne.Meget storVi er mange mennesker der skal kunne færdes på store offentlige områder alle sammen, så det første og bedste skridt til bedre cykelforhold, må ligge hos den enkelte borger om at vise hensyn. Tror på at en holdningsændring hos alle om at "dele", i stedet for bare at "kræve", vil kunne højne sikkerhed og tryghed massivt.Bil som fører12Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsLilleStorLilleStorLilleStorStorStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører306Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleStorLilleStorLilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleStorjaGodtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtMeget dårligtDårligtMeget mere kontrol af "cykel-kulturen". Hermed mener jeg tjek af knallerter der fræser som død og helvede på cykelstierne, bedre service af lygterne på stierne, oprydning på og langs stierne og generel opsyn med sikkerheden for, specielt børn, der bruger cykelstierne.Meget godtJaAltidAltidMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtGodtMeget godtStor betydningVed ikkeKvinde42ÅdalsparkvejJaJaNejTina21492729t.spotoft@live.dk17. september 2013 20:11
I arbejde28Cykel10Havde børn medStorStorStorMeget storMeget storStorBil som fører10Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medDet er bare nemmere med bil at gøre familiens indkøbMeget lilleBil som fører6TidMeget storMeget storjaGodtMeget godtDårligtGodtDårligtGodtMeget dårligtGodtJeg er en flittig bruger af Sanskevej, den er så forfærdelig at bruge om morgen - og udkørslen til Rungstedvej er det sammeJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenGodtKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde37HannebjergvejJaJaJaStine B Jensen20911009josefineogstine@hotmail.com16. september 2013 22:48
I arbejde3Cykel16AndetDet er nemmest og hurtigereStorMeget storMeget storMeget storAndetCykel og bil4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medAndetCykel og bilTid,VejretjaMeget godtGodtGodtDårligtGodtDårligtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtGodtGodtLille betydningJaKvinde38MøllevejJaJaNejMenck26856679Annemarie.persson@hotmail.com16. september 2013 22:29
I arbejde1Cykel,Bil som fører38Tid,Vejret,Havde børn medTid,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsDet kræver lidt anden planglægning og kun ændring af mine vaner. Det ville være godt for mig selv at cykle mere.Cykel,Bil som fører28For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftTid,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører8Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsjaMiddelGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtNejJa2 gange pr. ugefra 2 - 10 kmDet er let, jeg kan have min 4 årig søn med bag på.Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde47Ørbækgårds AlléJaNejNej16. september 2013 17:26
I arbejde7Cykel,Bil som fører24For at få motion og styrke mit helbredVejretMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storStorMeget storStorMeget storMeget storLilleLilleCykel,Bil som fører24Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storCykel6Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredjaMeget godtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtJaAltidAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningJaKvinde46ElmeparkenJaJaNejLise Cronström22706807licro@sport.dk16. september 2013 17:05
I arbejde20Bil som fører2Længden af tureneMeget storMeget storMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenSjældentMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde47SlotsbakkenJaJaNejAnnette Christensen99558952Annette@Keldmann.dk16. september 2013 16:50
I arbejde30Bil som fører10Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleJeg arbejder i Ballerup, så en direkte linje mod en af storkøbenhavns store erhvervsområder ville ændre tingene en afgørende delMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører4610Tid,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftTid,Vejret,Havde børn medMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storCykel4Tid,Vejret,Ingen rådighed over bilMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storjaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtJaMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenAltidMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget stor betydningMand41BoelsvangJaJaJaOscar Tolstrup Ørndrup41729360oscar@tolstrup-oerndrup.dk16. september 2013 15:14
I arbejde40Kombination af cykel og tog8VejretMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som fører46For at få motion og styrke mit helbredHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storBil som fører4Længden af tureneMeget storMeget storMeget storjaGodtDårligtDårligtGodtGodtDårligtGodtGodtGodtMangler cyckelparkering pladser på station og indkøbcenter. Cycklerne bliver often stjålt på station parkering.GodtJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenGodtGodtGodtMindre godtMindre godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget stor betydningKvinde32Enebærhaven 711NejJaJaOlesya Boysen30933626boysenalisa@gmail.com16. september 2013 14:49
I arbejde40Bil som fører10Længden af tureneLilleMeget storCykel,Bil som fører510For at nyde naturen eller få frisk luftHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medjaGodtGodtMeget godtGodtDårligtGodtGodtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtLille betydningKvinde47Lathyrusvej, 2970JaJaNejAnette Christensen72202469anettechristensen001@gmail.com16. september 2013 12:06
I arbejde15Bil som fører10TidMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storBil som fører6TidMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget storCykel4VejretMeget storStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleStorjaMeget godtMeget godtMeget godtDårligtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde43Stampetoften 17JaJaNejLiza True27468488liza-true@hotmail.com16. september 2013 11:37
I arbejde20Bil som fører10Vejret,Længden af tureneStorStorLilleLilleLilleLilleStorStorMeget storMeget storLilleLilleLilleCykel4Længden af tureneLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorStorLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører,Bil som passager22Vejret,Længden af tureneLilleStorLilleLilleLilleLilleStorStorStorStorLilleLilleLillejaGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtJaAltidAltidMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde47Birkestien 2NejJaNejCarina Lynggaard23241427lynggaardcarina@gmail.com16. september 2013 10:02
I arbejde32Bil som fører10Længden af tureneGang (længere end 600 m.),Bil som fører42Længden af tureneBil som passager2Længden af turenejaMeget dårligtNejJa2 gange om måneden10-15 kmKan godt lide at cykleKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningVed ikkeKvinde37MarkloddenNejJaNejSonja Andersen27333686sonjaandersenmail@gmail.com16. september 2013 08:09
I arbejde3Bil som fører10Ingen rådighed over cykel,AndetEr lige blevet opereret i hoften og må ikke cykle de næste 6 mdrStorStorStorStorStorStorStorStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleStorBil som fører40AndetEr lige blevet opereret i hoften og må ikke cykle de næste 6 mdr.Meget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører6AndetEr lige blevet opereret i hoften og må ikke cykle de næste 6 mdr.LilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleMeget lilleLillejaMeget godtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtMeget dårligtGodtGodtJaSjældentSjældentMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtGodtMeget godtMeget godtDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaKvinde38Hvedevænget 54NejJaNejMette Marie Møller28267442mettemariemoeller@gmail.com15. september 2013 22:34
I arbejde24Bil som fører12Længden af tureneStorLilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorLilleStorStorLilleLilleLilleMere direkte forbindelse - der er mellem 19 og 35 min. til arbejde i Ballerup i bil (afhængig af tidspunkt). Det tager ca. 5 kvarter med busLilleCykel,Bil som fører42Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleVille være rart om det blev lovligt at medbringe cykel i gågaden - ok at man ikke må cykle, men hvis man skal handle er det rart at kunne have sin cykel med. Og irriterende at skulle tilbage til cyklen, hvis man har et andet ærinde i den anden af gågadenStorBil som fører4Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtMeget dårligtDårligtGodtGodtGodtMeget dårligtGodtSnerydning på skolestierne er utilstrækkelig - bl.a. bakken ned fra Ørbækgårds Alle, men også selve stien til Usserød Skole. Gør at børn køres i skoleJaAltidSjældentMindst en gang om månedenGodtMeget godtMindre godtMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde43Ørbækgårs AlleJaJaNejTrine Baun41881159trine.baun@gmail.com15. september 2013 22:22
I arbejde2Cykel10TidStorStorMeget storStorMeget storStorLilleMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleLilleCykel5TidMeget storMeget storMeget storCykel4TidMeget storMeget storMeget storjaGodtMeget godtMeget godtGodtGodtGodtDårligtMeget dårligtGodtAlt sne bliver ryddet fra vejen og fortov op på cykelsti, som ikke bliver ryddetJaAltidAltidMere end en gang om ugenGodtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde35ÅdalsparkvejJaJaNejRie Møller22634607rie@moller-larsen.dk15. september 2013 20:56
I arbejde1Cykel16For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel4For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidSjældentMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde38ØrbækgårdsalleJaJaNejDorthe Christina Larsen27571445Dorthechristinalarsen@gmail.com15. september 2013 20:38
I arbejde4Cykel,Bil som fører28For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetVejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorLilleLilleMeget lilleLilleCykel,Bil som fører28Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetVejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtMeget godtMeget godtGodtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde48SolvængetJaJaNejDorthe Agger61776437dorthe.agger@gmail.com15. september 2013 18:12
Andetsygemeldt ,langvarig stress belastningstilstandCykel18Vejret,Længden af turene,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilStorMeget storLilleStorLilleStorLilleStorLilleStorLilleLilleLillebedre belysning langs togbane og andre stier i kommunen.StorDet er utrygt når man føler at det eneste lys der hjælper med at orientere sig, er lygterne på cyklen. Som forældre vil det også have betydning for hvornår børnene sendes trygt afsted på cykel.Gang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som passager,Kombination af cykel og tog101821Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejs,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilTidLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLillejaGodtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtHvorfor ikke bruge grus i stedet for sand.Godtreglmæssige tjek af opstillede pumper ved f.eks stationerne.På kokkedal har den været udsat for hærværkJaAltidAltidMere end en gang om ugenGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtLille betydningKvinde39Højmose Vænge 17 st.thJaJaJaLouise Trampedach50706158louisetrampedach@gmail.com15. september 2013 16:16
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører234Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetTid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storStorStorMeget storMeget storCykel,Bil som fører,Tog431For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetTid,Vejret,Længden af turene,Havde børn medMeget storStorStorjaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenSjældentGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtStor betydningJaKvinde44Holmevænget 35JaJaSusan Poulsen22901401susan.poulsen1@gmail.com15. september 2013 16:13
I arbejde27Bil som fører30Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storBil som fører8Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsStorMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som fører411Vejret,Længden af turene,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetTid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storMeget storjaGodtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget godtMeget dårlig cykelrute mellem Bakkehusene og Cirkelhuset. Den gamle p-plads er meget hullet og bumpet, dårlig asfalt og manglende belysning dette er både skolevej og rute til Form og Figur. Der er heller ikke ryddet for sne her. Så tager man bilen til form og figur i stedet for cyklen. Bolbrovej mangler cykelsti. Skolesti fra Bakkehusene er ikke sneryddet før børnenes mødetid og hele ruten er ikke ryddet. Fx Agertoften og Stenhavevej Der stadig stort hul på stien fra Bakkehusene som har været markeret siden sidste rundspørgeBedre snerydning og rep af huller i vejenJaAltidMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtMeget godtStor betydningJaKvinde47BakkehuseneJaJaNejLine Hedegaard23603035Linebjarke@mail.dk15. september 2013 14:19
I arbejde17Tog10AndetIngen cykelsti igennem skoven til Holte.Meget lilleLilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleStorMeget storStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører6Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorStorMeget lilleMeget lillejaGodtGodtGodtDårligtGodtGodtDårligtGodtDårligtJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenGodtGodtGodtMindre godtMeget godtGodtGodtGodtMeget godtMindre godtGodtGodtLille betydningJaMand51Ved HøjmosenJaJaNejCarsten Skau23310881skau@surfmail.dk15. september 2013 12:51
I arbejde22Bil som fører10Tid,Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører25Meget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtDårligtDårligtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde43Ørbækgårds alleJaNejNej15. september 2013 11:33
I arbejde26Kombination af cykel og tog10Længden af tureneStorStorStorCykel,Bil som fører24Længden af tureneHavde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører2Længden af turene,Havde børn medjaMeget godtMeget godtGodtMeget godtMeget godtGodtMeget godtDårligtNejNejMere fritidKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningNejMand38KirstineparkenJaJaNejJacob Martin Legêne29213252legene@mail.tele.dk15. september 2013 10:45
I arbejde63Kombination af bus og tog10Ingen rådighed over cykelLilleMeget storLilleLilleLilleLilleStorMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleStorBil som fører4Havde andre ærinder undervejsLilleMeget storLilleLilleLilleLilleMeget storStorMeget storMeget storStorLilleMeget lillenejDårligtGodtDårligtDårligtDårligtJaMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetVed ikkeKvinde37Hørsholm ParkJaJaNejElaine Thorbjørn29468318elliha@webspeed.dk15. september 2013 09:20
I arbejde17Bil som fører13Længden af tureneLilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorStorStorLilleLilleLilleKortere til arbejde, eller længere åbningstider i institutioner.StorBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører8TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLillejaMeget godtGodtGodtDårligtDårligtGodtDårligtDårligtDårligtDer er flere befærdede veje uden cykelstier hvilket gør at der mange steder er cyklister på fortorveneJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde36BolbrovejJaJaNejAgnete Brøsted26279508Agnete@ryskin.dk14. september 2013 19:28
I arbejde26Bil som fører,Bus,Tog,Kombination af bus og tog125105Tid,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget storLilleMeget lilleMeget storLilleMeget lilleLilleLilleStorLilleMeget lilleLilleBil som fører4Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lillejaGodtMeget godtDårligtGodtGodtGodtDårligtGodtJaAldrigAldrigSjældentKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaMand38Ørbækgårds AlléJaJaNejNiels Juhl de Neergaard30893160Niels.juhl@gmail.com13. september 2013 17:57
I arbejde25Bil som fører10Havde andre ærinder undervejsMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel3Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtDårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde52Ørbækgårds AlleJaJaNejLene Jepsen31314903lj@mensch.dk13. september 2013 14:21
I arbejde36Bil som fører15Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorMeget lilleLilleLilleBil som fører2TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel4For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtJaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaMand39StolbergsvejJaJaNejMick Ottendahl26144891mo@bobasic.dk13. september 2013 11:06
I arbejde22Cykel,Bil som fører,Kombination af bus og tog101010Længden af turene,AndetHavde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleBil som fører2Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleBil som fører4Tid,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtMeget dårligtDårligtJaSjældentSjældentSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMindre godtGodtKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde38UglevejJaJaNejVibeke Walther21823559vibekewalther@hotmail.com13. september 2013 10:29
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeGang (længere end 600 m.)5Havde børn medMeget lilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleStorStorLilleLilleLilleGang (længere end 600 m.)5Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleStorStorLilleLilleLillenejGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtJaAltidAltidSjældentGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetGodtLille betydningNejKvinde36SvalevejJaJaNejTina40614596Tinitus123@gmail.com12. september 2013 23:16
I arbejde1Gang (længere end 600 m.),Cykel26Tid,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bil,For at skåne miljøetIngen rådighed over cykelMeget storMeget storMeget storMeget storEn cykel sti på stampevej. Vej bumb på Stampevej. Lukke af for bil-gennemkørsel fra kongevejen til usserød skole ved den gamle fødeklinik. Bedre skiltning ved 3- punktskrydset stampevej/ gl. byvej - faktisk begge ender-. Endnu bedre trafik forhold for de bløde trafikanter ved usserød skole.Meget storHele Stampevej har brug for en cykelsti og vejbumb. Den er så forfærdelig trafikkeret og sikkerheden er lig 0 for de børn og voksne der skal krydse den. Jeg cykler på arb og skal forbi usserød skole- jeg cykler op forbi skolen via stampevej /gl.Byvej og har flere gange været ved at blive kørt ned. Bilisterne glemmer ofte at blinke af når de skal holde ind eller dreje og der er et virvar af biler børn og voksne. Jeg synes helt ærligt at der skal kigges en ekstra gang på trafikken i det område.Bil som fører,Bil som passager42Tid,Vejret,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleMeget storMeget storStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører24Vejret,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medjaGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligttrafiksikkerhed for cyklister på StampevejMeget dårligtJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenMindre godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtIngen betydningJaKvinde39StampelundenJaJaNejJane Glarfort41190303glarfort@hotmail.com12. september 2013 22:57
Under uddannelse20Bus,Tog1010Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel44For at få motion og styrke mit helbredLængden af tureneLilleMeget storBus4Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storjaGodtGodtDårligtGodtDårligtGodtGodtDårligtJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde52ÅdalsparkvejJaJaNejLotte Nebelong31166999lottenebelong@gmail.com12. september 2013 22:54
I arbejde5Bil som fører5Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storLilleStorMeget storLilleMeget storMeget storMeget storBil som fører5Tid,Ingen rådighed over cykel,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører6Tid,Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillenejMeget godtGodtGodtMeget godtMeget godtGodtGodtDårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentMeget godtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde41Østre PennehavevejJaJaNejCamilla51624949camilladahlpedersen@gmail.com12. september 2013 22:14
I arbejde25Bil som fører10Længden af tureneMeget storMeget storCykel4Tid,Længden af tureneCykel,Bil som fører42Tid,Længden af tureneVejretjaGodtGodtDårligtGodtGodtDårligtDårligtDårligtJaMere end en gang om ugenSjældentMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningMand37Ørbækgårds alle 203JaJaNejSimon wognsen40156484Wognsen@privat.dk12. september 2013 18:42
I arbejde75Bil som fører8Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleVille cykle til sport med vores søn, hvis der var sikker cykelsti på Bolbrovej fra Rungsted siden hen til sportsfaciliterne.Gang (længere end 600 m.),Bil som fører22Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorMeget storMeget storMeget lilleMeget storLilleLilleBil som fører2Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleLilleMeget lillejaMeget godtGodtDårligtGodtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtDårligtIkke sikker cykel adgang til Sportsfaciliterne fra Rungsted sidenDårligtBehov for mere fejning på cykelstier specielt efterår (blade) og vinter (sne og saltning)JaMere end en gang om ugenSjældentMindst en gang om månedenMeget godtMeget godtMindre godtGodtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget lille betydningJaKvinde35Strandbjerg 2 GJaJaNejBrit Johannessen23708385brit_kbh@yahoo.dk12. september 2013 15:12
I arbejde7Bil som fører,Tog41AndetCyklen er desværre blevet stjålet.Meget lilleStorLilleMeget storStorMeget storStorStorStorStorLilleMeget lilleLilleStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører,Bil som passager,Bus,Tog31111AndetCyklen er blevet stjålet.StorStorStorStorLilleGang (længere end 600 m.),Bil som fører24Ingen rådighed over cykel,Andetcyklen er blevet stjålet.StorMeget storMeget storStornejGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtJaAldrigSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetNejMand49Teglgårdsvej 321 A 2th.NejJaNejErkan Ünsün25131328eu@youmail.dk12. september 2013 14:05
I arbejde5Cykel,Bil som fører46Vejret,For at få motion og styrke mit helbredVejret,Havde andre ærinder undervejsStorMeget storBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medIndkøb kommer aldrig til at ske på cykel, da vi handler til en uge ad gangen.Cykel,Bil som fører22VejretHavde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medStorStorStorJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde40Jens Bornøs VejJaJaNejMarianne Andersen22500860carlmann@mail.tele.dk12. september 2013 13:44
I arbejde26Gang (længere end 600 m.),Kombination af cykel og tog1010Meget storMeget storMeget storCykel,Bil som fører23For at få motion og styrke mit helbredTid,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som fører4Længden af turenejaMeget godtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtI må gerne rydde bevoksningen langs cykelstien langs banen syd for Kokkedal Station til KystbanevejJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtLille betydningKvinde48SangsvanevejJaJaNejElisabeth Lützhøft25456484e.lutzhoft@gmail.com12. september 2013 13:41
I arbejde32Bil som fører7Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storLilleStorStorCykel,Bil som fører,Bil som passager142Længden af tureneVejret,Havde børn medStorMeget storStorStorStorBil som fører1Længden af tureneMeget storMeget storStorMeget storStorjaDårligtGodtGodtMeget godtDårligtGodtMeget godtGodtGodtJaAltidAltidMindst en gang om månedenMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtGodtGodtMeget godtMeget godtMeget godtLille betydningNejKvinde31hyacintvejNejJaNejkathrine schmidt61282099kathrineschmidt@live.dk12. september 2013 13:38
I arbejde25Cykel,Bil som fører,Tog666TidMeget lilleStorMeget lilleStorMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleØnsker mig forbedrede forhold til de små cyklister eller de helt små, der skal til at lære at cykle, f.eks. alders inddelte cykel kurser (også før-skole), mere barnlige cykel-signaler/afmærkning på cykelstier, evt. føler/alarm hvis cyklist kører længere frem end afmærkning tillader v. lyskryds (pga. højresvingsulykker) osv. Hjælp af større elever til at cykle hjem fra skole ("cykel-makker ordning")...og jeg ku' blive ved...Meget storMine forslag til forbedringer vil betyde, at jeg tidligere vil kunne lade mine børn cykle til/fra skole og ikke længere hente dem i bilGang (længere end 600 m.),Bil som fører12Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleSe tidligere kommentarerStorBil som fører1TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleFritidsaktiviteter ligger som regel om aftenen, når det er mørkt. Mere lys på gaderne ville gøre, at jeg fik lyst til at cykle.LillejaDårligtMeget godtGodtGodtGodtMeget godtGodtMeget dårligtGodtJaSjældentSjældentMindst en gang om månedenGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningNejKvinde41HasselvejJaJaNejKarina Bossa25656833eb-kf@mail.tele.dk12. september 2013 12:44
I arbejde25Cykel,Bil som fører,Kombination af cykel og tog681For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftTid,Længden af turene,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget storLilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleCykelsti hele vejen ind langs strandvejen til København.Meget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører,Tog462Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtGodtDårligtDer mangler cykelstier på befærdede veje, så som Bolbrovej gennem RungstedJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtMeget godtGodtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtGodtGodtMeget godtMeget godtStor betydningJaMand44RypevejJaJaNejHenning R. Jensen51615520henningrjensen@hotmail.com12. september 2013 11:35
I arbejde52Bil som fører10Længden af tureneLilleMeget storLilleLilleStorStorStorMeget storLilleStorLilleMeget lilleStorStorBil som fører2Længden af tureneStorLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLilleStorLilleLilleCykel4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtMeget godtGodtGodtGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtNejJaugentligt8-10 kmnaturoplevelseKender ikke tiltagetMeget godtGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtGodtMeget godtMeget godtMeget lille betydningNejMand65Kokkedal StationsvejNejJaNejJens E. Pedersen23655590jens@skovtorup.dk12. september 2013 10:26
I arbejde17Cykel10For at få motion og styrke mit helbredMeget storCykel,Bil som fører22For at få motion og styrke mit helbredHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medBil som passagerLængden af tureneJaAltidAltidMindst en gang om månedenMindre godtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetGodtMeget lille betydningKvinde45Mikkelborg AlleJaJaNejlene Stangerup22766966l.stangerup@hotmail.com12. september 2013 09:55
Under uddannelse25Bus8Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,For lidt cykelparkering ved station eller stoppestederMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som passager,Bus844For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilTid,Vejret,Længden af turene,For lidt cykelparkering ved station eller stoppestederMeget storMeget storMeget storMeget storCykel2Tid,Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,Ingen rådighed over bilMeget storMeget storMeget storMeget storjaMeget dårligtDårligtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtDårligtNejNejCykelruter, flere steder, hvor man kunne få pumpet cykelen.Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde36OpnæsgårdJaJaJaEva Mathiesen29865904mathiesen@hotmail.com11. september 2013 23:11
I arbejde25Kombination af bus og tog8TidMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storStorMeget storMeget lilleMeget storLilleBil som fører20Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget lilleStorMeget storMeget storMeget lilleStorMeget lilleBil som passager6Havde børn medMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMiddelGodtDårligtGodtDårligtGodtDårligtDårligtBedre cykelstier omkring skoler som Usserød og Hørsholm Skole.JaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde45StampetoftenJaJaNejAnette Nielsen39637377anetmort@gmail.com11. september 2013 22:56
I arbejde27Kombination af cykel og tog10Længden af tureneLilleCykel4Vejret,Længden af turene,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,AndetSvært at parkere med bilCykler allerede mest muligt til indkøb, men storindkøb kan ikke klares på cykel til børnefamilienGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører222Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af tureneStorjaGodtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtCykelparkeringen ved Kokkedal St. er ALT for lille. Kl. 8.00 kan man ikke få plads til sin cykel i den overdækkede del (som i øvrigt er et stort plus). Bør klart udvides.JaAltidMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningVed ikkeKvinde45LathyrusvejJaJaNejMette Elberling20831571mette@elberling.com11. september 2013 22:20
I arbejde35Bil som fører16Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget lillejaMiddelGodtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtGodtDårligtJaAldrigAldrigSjældentMindre godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningVed ikkeKvinde42Gutfeldtsvej 8JaJaNejDorte blichfeldt schatt60392629Dorteblichfeldt@hotmail.com11. september 2013 22:07
I arbejde20Kombination af cykel og tog10Meget storStorStorStorMeget storBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medKøber stort ind én gang om ugen og vil aldrig kunne have alle varer på en cykelGang (længere end 600 m.)4Havde børn medHar et barn. der lige har lært at cykle og en der ligger i barnevogn - som jeg pt ikke kan cykle medjaMiddelGodtGodtGodtNejJaugentligtså langt som min datter på 4 kan cykleen hyggelig og dejlig aktivitet med min datterGodtKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningVed ikkeKvinde40EnghaveJaJaNejCecilie Wagtmann30611255crw@lassenricard.dk11. september 2013 21:55
I arbejde12Bil som fører10Længden af tureneLilleLilleLilleLilleBil som fører4TidStorStorStorStor,Bil som førerJeg løber og har ikke brug for transport til og frajaGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidAltidSjældentMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetGodtStor betydningKvinde44FasanvængetNejJaNejChristina Egholm72684405Chr.egholm@gmail.con11. september 2013 21:53
I arbejde9Bil som fører8Havde andre ærinder undervejsLilleMeget storMeget lilleLilleMeget lilleLilleMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lillebilfri dag eller halv dagMeget storBil som fører16Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører48Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtDårligtDårligtMeget godtJaAltidAltidMindst en gang om månedenGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget stor betydningKvinde45egevejJaJaNejkatrine45860102katrine@bsafe.dk11. september 2013 20:15
I arbejde40Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Bil som fører44Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Længden af tureneMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lillejaMiddelGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtNejNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtIngen betydningNejKvinde33GyvelvejJaJaNejAnita Meinertz29131048anitameinertz@gmail.com11. september 2013 19:58
I arbejde10Bil som fører,Kombination af bus og tog104Tid,Længden af turene,Havde børn medStorMeget storLilleLilleStorLilleLilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleEvt. ekstra cykel lysregulering ved trafiklysene. Altså KUN for cyklerne således at bilerne stadig skal holde for rødt og vente. Dermed højere sikkerhed.StorSe ovenfor.Bil som fører,Bil som passager102Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleStorLilleLilleStorStorLilleStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleStorBil som fører4Tid,Længden af turene,Havde børn medStorStorLilleStorLilleLilleLilleMeget storMeget storMeget storStorLilleLilleStorjaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtMeget godtJaMindst en gang om månedenSjældentMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaMand43Lars Nielsens vej 6JaJaNejAnders Frandsen53643003afrandsen@live.com11. september 2013 19:43
I arbejde17Bil som fører10TidStorStorStorMeget storMeget storHvis jeg mødte på arbejde kl 9, ville jeg cykle mereMeget storCykel6For at skåne miljøetMeget storStorCykel,Bil som fører,Bil som passager10122For at skåne miljøetTidMeget storStorjaMeget godtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtJaMere end en gang om ugenSjældentAltidKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningNejKvinde36MosevejJaJaNejSara Baldvinsson61673373Sara@baldvinsson.dk11. september 2013 18:07
I arbejde15Bil som fører,Bil som passager64Længden af turene,Havde børn medStorStorStorStorStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører42Længden af turene,Havde børn medStorLilleStorLilleStorGang (længere end 600 m.)6Længden af turene,Havde børn medMeget storLilleStorLilleStornejMiddelGodtGodtGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtJaAldrigAldrigAldrigMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningVed ikkeKvinde36ørbækgårds alleJaJaNejM Kristina T Borgqvist22278419kristina_malmborg@outlook.com11. september 2013 16:12
I arbejde17Cykel,Bil som fører,Bus442Ingen rådighed over bilAndetHavde rådighed over bilMeget lilleLilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget storStorMeget storMeget storLilleI større trafikkryds bør der udbygges tunnel eller bro til cylister og gående. Dette er en stor mangelvare i Hørsholm. En by som Hørsholm burde være foregangsby, men er det bestemt ikke. P.t. gør de mange store trafikkryds i Hørsholm det utrygt, at sende børnene ud i trafikken. Til dels er det også flere steder utrygt for voksne, at færdes på cykel.Meget storGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører244Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luftVejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleMulighed for at krydse større trafikkryds via tunnel eller bro vil gøre det trygt, at medbringe børn på cykelturen til indkøb.Meget storjaGodtGodtMeget dårligtDårligtGodtGodtJaAldrigAldrigMindst en gang om månedenJaMand33SlettevangJaJaNejLars Guillaume Gammelgaard61785321larsgammelgaard@hotmail.com11. september 2013 15:57
I arbejde25Cykel,Tog63Tid,Længden af turene,Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbredTid,Længden af tureneLilleStorLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLilleCykel2Tid,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleLilleStorStorLilleLilleCykelLængden af tureneMeget lilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLillejaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtbelysningDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde47KløvervangJaJaNejAnn June Sielemann52230213annjunesielemann@gmail.com11. september 2013 15:35
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeCykel6VejretMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMiddelGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtGodtJaMere end en gang om ugenMere end en gang om ugenAldrigMeget godtGodtGodtGodtMindre godtMindre godtGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde43Breelte HavenJaJaNejLea Knudsen22163979lea@weilby.com11. september 2013 14:44
I arbejde30Bil som fører10TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2AndetMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMiddelGodtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidSjældentMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningJaMand48svalevej 9JaJaNejJan Pedersen28545860lindskou@gmail.com11. september 2013 14:09
I arbejde2Cykel,Bil som fører46Ingen rådighed over bilHavde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som fører24Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbredVejret,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget storjaGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtMeget dårligtDet ville være ønskeligt med flere stisystemer rundt omkring i kommunen, der førte til bymidten og idrætsparken.DårligtJaAltidAltidMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde46Elmeparken 27JaJaNejKarin Stilling Karlsen20321305karinkarlsen67@gmail.com11. september 2013 13:39
I arbejde1Cykel10Længden af turene,Havde børn medStorStorBil som fører4Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsLilleLilleLilleBil som fører4Tid,Vejret,Havde børn medLilleLillejaMeget godtGodtGodtGodtGodtDårligtJaAltidSjældentMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetMeget godtGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde37FrennehaveJaJaNejJulie Schow Lange51318890julieschow@hotmail.com11. september 2013 13:24
I arbejde25Bil som fører10Længden af turene,Havde børn medLilleStorStorStorStorStorMeget lilleStorMeget storMeget storStorMeget lilleLilleTilstrækkelige p-forhold ved stationer.Meget storBil som fører2Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleLilleStorLilleLilleLilleLilleStorStorMeget storStorStorLilleAndetingen indkøbsture den sidste uge, men levering til døren via Nemlig.com0TidStorLilleStorLilleLilleLilleMeget lilleStorMeget storMeget storStorStorLillejaMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtDer tages generelt ikke hensyn til lad-cykler på kommunens cykelstier - dette er afgørende for at bruge cykler i transport af børn til institutioner.DårligtDer mangler sikre og markerede børnevenlige cykelruter i retning langs kongevejen på vand-siden. Som alternativ til stien ved åerne.JaAltidAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget stor betydningMand40RavnevejJaJaJaKaspar Bro Larsen53611871kaspar.bro.larsen@gmail.com11. september 2013 12:29
I arbejde15Gang (længere end 600 m.),Cykel,Tog101010Længden af turene,Havde børn med,Andetskal aflevere børn eller hente, og der burger vi ikke bil, da skolen er 2 km fra hvor vi bor.Meget lilleStorMeget storStorStorStorStorMeget storStorStorStorStorCykel,Bil som fører22Tid,Længden af tureneAndetfordi indkøbene er større end jeg kunne have med på cyklen.Meget lilleStorMeget storMeget storMeget storStorStorMeget storStorStorStorLilleCykel,Bil som fører26Tid,VejretTid,Vejret,Længden af tureneGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtKongevejen er utrolig dårlig, og mange reklameskilte, såsom hos maleren og andet, som gør det grimt. Kig på lyngby, hvor meget trafik ledes udenom hovedgaden pga. lukning, og at det er meget mere idylisk by-miljø.GodtJaAltidMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenGodtGodtStor betydningJaMand42lathyrusvejJaJaNejFlemming Nielsen30161113fdengsoe@gmail.com11. september 2013 11:29
I arbejde2Cykel10For at få motion og styrke mit helbredLilleStorStorStorStorStorStorStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleCykel6TidLilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget storStorMeget storStorLilleLilleLilleCykel4TidLilleLilleLilleLilleLilleLilleMeget storStorMeget storStorLilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtDårligtGodtDårligtDårligtGodtDårligtGodtDårligtNejNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningMand54HasselvejJaJaNejGert Andreasen20758608gt@gtmail.dk11. september 2013 11:18
I arbejde25Bil som fører,Kombination af cykel og tog42TidLilleMeget storLilleLilleStorLilleStorLilleMeget storMeget lilleMeget lilleStorGang (længere end 600 m.)2Længden af tureneLilleBil som fører4Længden af tureneLilleLillejaGodtGodtDårligtGodtGodtJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMindre godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningVed ikkeKvinde31Gammel HovedgadeJaJaJaCamilla Sara Hansen22780899saramilla@hotmail.com11. september 2013 10:57
I arbejde3Cykel,Bil som fører64Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storStorStorMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører24Tid,Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredHavde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører,Bil som passager266Tid,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storStorStorMeget storjaGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtDårligtJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetLille betydningJaMand38valerød banevejJaJaNejEdward Farrington21269394ed_j_f@yahoo.co.uk11. september 2013 10:33
I arbejde14Cykel10For at få motion og styrke mit helbredMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storStorStorMeget storMeget storLilleStorDejlig at få frisk luft når man arbejder indendørs.Meget storCykel16For at få motion og styrke mit helbredMeget storMeget storStorStorMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleCykel6For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtDårligtMeget godtMeget dårligtGodtGodtcykelsti fra Allerød /Sandholmgårdsvej kunne godt fuldføresGodtbedre veligeholdelse af cykelstierNejJadagligt10 kmnatur og mortionKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde51frederiksborgvej AllerødNejJaJaBerit Banholtz20863135bba@orsholm.dk11. september 2013 10:33
I arbejde4Gang (længere end 600 m.),Cykel44Tid,Havde andre ærinder undervejsTid,VejretMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storStorMeget lilleMeget storCykel6AndetMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleCykel2For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storStorMeget lilleMeget lillejaMiddelGodtMeget dårligtDårligtGodtGodtMeget dårligtMeget dårligtNejNejGodtMindre godtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtIngen betydningJaKvinde52SelmersvejJaJaNejUlla Larsen40789632Ulladlarsen@hotmail.com11. september 2013 10:07
I arbejde25Bil som fører30Tid,Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører66Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Bil som fører66Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storStorStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lilleLillejaMeget godtGodtMeget dårligtGodtGodtGodtDårligtMeget dårligtGodtJaMindst en gang om månedenAldrigSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaMand35Hovedgaden 10, 3 salJaJaNejNicolaj kjellmann40515540Ipadsawasdee@gmail.com11. september 2013 10:07
I arbejde2Bil som passager14Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleStampevej er meget trafikeret af biler, der er ingen cykelsti. Der kunne godt bruges nedsat hastighed eller endnu mere gerne nogle bumpMeget storBil som passager14Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleBor ud til Stampevej, vejen er meget trafikeret, jeg har et stort ønske om nogle bump og nedsat hastighed for bilerneMeget storBil som passager8Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleBor ud til Stampevej, som er meget trafikeret, jeg ønsker nedsat hastighed, og nogle bump på vejenMeget storjaGodtMeget godtMeget godtDårligtGodtGodtDårligtMeget godtBor ud til Stampevej, som er meget trafikeret, jeg ønsker nedsat hastighed, og nogle bump på vejenJaAltidAltidSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaMand54StampehuseneJaJaNejJens Peter Madsen24842405peter-madsen@live.dk11. september 2013 09:55
I arbejde11Cykel8AndetDet er billig transport og god motion.StorLilleLilleStorLilleLilleMeget storStorMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2AndetBilen kan rumme indkøbet.Meget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtDårligtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtJaMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand43PilekæretNejJaNejOle Sørensen29336798olesor@gmail.com11. september 2013 09:41
I arbejde5Scooter/motorcykel8Havde børn medMeget lilleLilleStorStorMeget storMeget storCykel4Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storStorBil som fører4Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget storjaMiddelGodtDårligtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtNejJa1 gang om ugen6 kmfrisk luft og ro..Meget godtGodtMeget godtMindre godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningMand40Fredensborg Kongevej 51NejJaNejKim Smith29200306ksl2802@yahoo.dk11. september 2013 08:15
I arbejde25Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleTogstation ved arbejdspladsLilleBil som fører4Tid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bil som passager2422Vejret,Længden af tureneLængden af tureneLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleStorMeget lilleMeget lilleLillejaGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtGodtJaSjældentSjældentSjældentKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningVed ikkeKvinde37Constantiavej 13JaJaNejSandra Feilman40308653sandrafeilman@hotmail.com10. september 2013 22:15
I arbejde40Bil som fører10Længden af tureneMeget lillelængden gør at det ikke vil være muligt at cykelBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleBil som fører10Længden af tureneMeget lillejaDårligtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtGodtJaAldrigAldrigAldrigGodtDårligtGodtGodtGodtMindre godtMindre godtMindre godtMindre godtGodtGodtIngen betydningJaKvinde51DronningvejJaJaNejAnne Birgitte Olesen30228610annebirgitte@hotmail.dk10. september 2013 22:00
I arbejde32Gang (længere end 600 m.),Cykel,Tog,Kombination af cykel og tog811010For at få motion og styrke mit helbredLængden af tureneMeget lilleStorLilleLilleStorStorStorLilleLilleStorLilleLilleLilleLilleBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleLilleLilleBil som fører,Tog22Længden af turene,Havde børn med,AndetLilleLilleLilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleLilleStorLilleLilleLillejaGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtJaMindst en gang om månedenSjældentMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaMand37StenhavevejJaJaNejJesper Cederberg33263324Mail2jece@gmail.com10. september 2013 20:44
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeCykel4Havde børn medStorStorLilleMeget lilleLilleLilleLilleMeget storMeget storMeget storStorLilleMeget lilleCykel2For at få motion og styrke mit helbredMeget storMeget storMeget storMeget storStorJaAltidAltidMere end en gang om ugenKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget stor betydningNejKvinde41opnæsgård 25 1thJaJaNejjane larsen24982369jane@bjama.dk10. september 2013 19:44
I arbejde3Cykel,Bil som fører86Havde børn medHavde andre ærinder undervejsLilleLilleLilleStorStorMeget storStorMeget storMeget storMeget storLilleMeget storMeget storBil som fører4Længden af tureneLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorMeget storMeget storLilleMeget storMeget storBil som fører4TidLilleLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorStorLilleLilleLillejaMiddelGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtJaAltidAldrigMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtStor betydningJaKvinde40Slotsbakken 34JaJaNejLine Dam28535151line_dam@yahoo.dk10. september 2013 19:33
I arbejde25Bil som fører10Længden af tureneLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleCykel,Bil som fører26Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleStorMeget lilleStorMeget lilleBil som fører6Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsStorStorLilleLilleLilleLilleLilleStorMeget storMeget storMeget lilleLilleMeget lillejaMiddelGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtGodtGodtJaAltidMere end en gang om ugenSjældentMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningKvinde39BomlærkevejJaJaNejDitte Brinch30772387dsbr@novozymes.com10. september 2013 17:43
I arbejde20Bil som fører5Længden af tureneMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som fører44Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbredTid,VejretMeget storMeget storBil som fører2TidjaGodtGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtØnsker cykelsti til FredensborgNejKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningVed ikkeKvinde52ChristianshusvejJaJaNejAnne Fischer51901376a.fischer@youmail.dk10. september 2013 17:35
I arbejde4Cykel10Tid,Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luft,For at skåne miljøetMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleStorLilleMeget lilleStorMeget storStorMeget storLilleEnsretning af Bolbrovej. Bilerne kører alt alt for stærkt! Krydset ved Stadions alle er alt for farligt for børnMeget storCykel,Bil som fører48Vejret,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejs,Prestige ved at cykle,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftAndetdårlig vane og store indkøbMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storStorMeget storMeget lilleMeget lilleCykel,Bil som fører410Andet,Længden af turene,Havde børn med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleMeget lilleStorMeget storStorMeget storMeget lilleMeget lillejaMeget godtGodtGodtGodtDårligtDårligtGodtDårligtMeget dårligtNævner igen at mange kører hurtigt på Bolbrovej ved Stadions alle og på Stadions alle (det er de unge gym-elever)JaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenGodtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetDårligtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde40SkovduevejJaJaNejsusanne lindegaard30824466susanne@elbertlindegaard.dk10. september 2013 17:27
I arbejde24Bil som fører10Længden af tureneMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleStorMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storLilleMeget lilleMeget lilleBil som fører6Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleCykel6Tid,Vejret,Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaGodtDårligtDårligtGodtDårligtMeget dårligtDårligtFarlige til/frakørselsforhold. Som f.eks på Banestien, hvor man - på en relativt smal cykelsti - har mange tilkørsler uden chikaner og utroligt dårligt udsyn. Det betyder, at man ofte er ved at ramle ind i andre trafikanter, cyklende som gående, når man passerer disse steder. Har efterhånden været vidner til mange småuheld på den konto.Meget dårligtFå nu klippet/ordnet rabatterne ved Banestien!!!!! Flere gange om året er kørebanen super-smal, med mindre man har lyst til at køre igennem en skov af brændenælder og vilde rosenskud.JaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindre godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde41Bel Colles AlleJaJaNejanne aagaard53653168fam.aagaard@youmail.dk10. september 2013 15:47
Hjemmegående/arbejdsledig eller arbejder hjemmeBil som fører8Længden af turene,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleStorLilleStorStorMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleknallerter væk fra cykelstier bedre hensyn til cykler i trafikkrydsMeget storkrydset Bolbrovej / Kystbanevej meget farligt og uoverskueligt især for cyklisterGang (længere end 600 m.),Cykel41For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetAndetTør ikke cykle med mine børn på cykelstier pga knallerter der kører ræs derMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorLilleLilleMeget storMeget storMeget storStorMeget lilleMeget lilleknallerter væk, hensyn til cykler i vejkrydsMeget storjaMiddelGodtDårligtDårligtDårligtDårligtMeget dårligtMeget dårligtDårligtJaSjældentSjældentSjældentGodtKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde37BomlærkevejJaJaNejPernille31524927pernille@post11.tele.dk10. september 2013 14:30
I arbejde10Bil som fører8TidStorStorStorCykel2Længden af tureneCykel,Bil som fører44Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medjaMeget godtGodtDårligtGodtGodtDårligtDårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaKvinde41SlettevangJaJaNejKarin Zenth28356493karin@familienzenth.dk10. september 2013 13:13
AndetSygemeldtBil som fører3AndetPga af en kronisk sygdomMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorMeget storStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som passager4Længden af turene,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storLilleLilleMeget lilleLillejaGodtDårligtMeget dårligtMeget dårligtMeget dårligtDårligtDårligtDårligtDårligtJaAltidAltidMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningKvinde38stampevejJaJaNejRikke Melander40178723Melander@familie.tele.dk10. september 2013 13:01
I arbejde10Bil som fører10Tid,Længden af tureneLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorLilleMeget lilleStorStorStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører,Bil som passager642Tid,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleLilleNår man handler kan det være meget svært at have det på cyklen. Så der skulle meget til ikke at bruge bilen til at handle med.Bil som fører2Tid,Længden af turene,Havde børn medStorStorLilleLilleLilleLilleLilleStorStorStorLilleStorStorLillejaGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtDårligtDårligtGodtNejJaI weekenden5 kmSjovt for vores søn at sidde bagpå. Dejligt med frisk luft. Mangel på p-plads der hvor vi skal hen.Kender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtLille betydningNejKvinde33Christianshusvej 109JaJaNejMalene birch28893140maleneborch@live.dk10. september 2013 11:00
I arbejde1Cykel10Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbred,For at skåne miljøetMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storStorMeget storLilleLilleLilleStorHørsholms cykelstier skal holdes fri for indhængende brandenæller o.l for at være atraktive. Det er en løbende proces, men når den effektive bredde er ned til 1/3 af stiens egentlige bredde, falder lysten til at bruge den. Der er for mange Knallerter på stierne. I takt med at kommunen har nedlagt bomanlæg og lavet åbne områder langs stierne er det naturligt blevet sværere at holde knallerterne væk - surt for de mange, at så få kører råddent! Og skal skal amatørcykelrytterne læres (!) at overholde færselsloven om antal cykler uden på hinanden, brug af ringeklokke, placering på vejbanen o.l. Det er som bilist super svært at undgå at være til fare for andre, når de kører deres egen lille version af Touren lørdag formiddag.Cykel,Bil som fører15Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbredAndetHandler som del af min transportvej til og fra arbejde - reelt ingen ekstra kørte km - max 500 meter i alt!Meget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorStorMeget lilleMeget lilleLilleRyd kanterne af cykelstierne for brændeniller og ukrut, så den fulde stibredde er tilgængelig.Cykel,Bil som fører14Havde børn med,For at få motion og styrke mit helbredTid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) med,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleStorStorStorMeget storStorMeget storMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMiddelDårligtDårligtGodtGodtDårligtDårligtDårligtDårligtJeg ved, det er svært, men der burde være politikampanjer for cykelkultyr (placering på vejen, brug af klokken) og mod for mange knallerter på cykelstierJaMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetGodtGodtMindre godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget lille betydningMand52Lærkevænget 20JaJaNejPer Rasmussen29482631prasm@nets.eu10. september 2013 11:00
I arbejde8Bil som fører10Ingen rådighed over cykelMeget lilleBil som fører2Ingen rådighed over cykelBil som fører0Ingen rådighed over cykelMeget lilleNejNejSå skulle jeg købe en cykelKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningNejKvinde31NivåhøjNejJaNejMaria Pettersson22646291maria170282@hotmail.com10. september 2013 10:45
I arbejde3Cykel,Bil som fører410For at få motion og styrke mit helbredVejret,Havde børn med,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleStorMeget storStorStorMeget lilleMeget lilleLilleBil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorMeget storMeget storStorMeget lilleLilleMeget lilleKønnere/grønnere cykelstierStorRuter som den der går langs Usserød Å er væsentlig mere inspirerende at køre - end fx langs Usserød kongevej og løfter oplevelsen fra løsning af et rent praktisk behov for at komme fra A til B, til en fornøjelsestur.Bil som fører4Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleLilleStorStorStorMeget lilleLilleLillejaMiddelGodtMeget dårligtGodtGodtDårligtGodtGodtDårligtTrafiksikkerhed og "convenience"DårligtDet kan godt være at man kan komme "sikkert" fra Ørbækgårds Alle til Hørsholm Skole, men det er ikke at semmenligne med fx ruten til Usserød skole.JaMindst en gang om månedenAldrigMindst en gang om månedenKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaMand38Ørbækgårds AlleJaJaNejKresten Hellberg30201178krestenhellberg@gmail.com10. september 2013 10:40
I arbejde25Bil som fører,Kombination af cykel og tog44TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleLilleLilleLilleLilleMeget lilleLilleStorFærre forsinkelser og aflyste tog på Kystbanen - evt flere toge i timenMeget storBil som fører1Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleKøber stort ind en gang om ugen, så umuligt at have med på en cykel alligevelCykel2For at få motion og styrke mit helbredMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleJeg cykler når det passer med afstand og formål. Så tiltagende har mindre betydningjaGodtGodtDårligtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtNejJaet par gange om måneden5 kmDet er en nem måde at motionere på og børnene (små børn) synes det er sjovt at sidde bagpå/i cykelvognMeget godtKender ikke tiltagetMindre godtMindre godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde34TjørnevejJaJaNejLouise Borst20642729borst.louise@gmail.com10. september 2013 10:19
I arbejde3Bil som fører16Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storAt politiet er mere til stede i trafikken til at tage sig af de "gale" billister.StorBil som fører,Bil som passager22Havde andre ærinder undervejsVi handler max 2 gange om ugen og der handler vi stort ind.Gang (længere end 600 m.)1Ingen rådighed over cykelDet var i forhold til et vennebesøg.nejMeget godtGodtDårligtDårligtDårligtGodtDårligtDårligtDer mangler cykelsti langs Breelteskoven på Kongevejen. Det er ikke sikkert at være cyklist på den strækning.Meget dårligtJaMere end en gang om ugenAldrigSjældentKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetGodtMindre godtKender ikke tiltagetGodtMeget godtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde40BakkehuseneJaJaNejJeanet Kristoffersen51685050timogjeanet@gmail.com10. september 2013 10:00
I arbejde25Cykel,Bil som fører,Bil som passager165Vejret,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftTid,Vejret,Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget storMeget lilleStorLilleLilleMeget storMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleGaranti for at få cyklen med i toget (for mit vedkommende Kystbanen) - også i myldretid. Man bliver jævnligt sprunget over, når man har cykel med, pga. for mange passagerer. UNFAIR!StorCykel,Bil som fører22Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftVejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorMeget storMeget storMeget storLilleLilleMeget lilleLilleGang (længere end 600 m.),Cykel22Tid,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftMeget lilleMeget storMeget lilleMeget lilleLilleLilleStorStorStorMeget storLilleMeget lilleMeget lilleLillejaGodtGodtDårligtGodtDårligtDårligtMeget dårligtGodtGodtCykelstierne i kommunen er mange steder virkelig dårlige.GodtFlere afmærkede cykelruter ville være fantastisk.JaAltidAltidMindst en gang om månedenMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetLille betydningJaKvinde41DrosselvejJaJaNejGitte Stig30674814gitte_stig@hotmail.com10. september 2013 09:54
I arbejde35Cykel,Tog88Tid,For at få motion og styrke mit helbredVejretStorStorStorStorStorMeget storLilleMeget lilleMeget storCykel,Bil som fører26Havde andre ærinder undervejsHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medCykel4VejretMeget storMeget storbedre cykelparkering ved musikskolenjaGodtGodtDårligtGodtGodtGodtDårligtDårligtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindre godtGodtGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetStor betydningVed ikkeKvinde46fuglemosevængeJaJaNejjulie topholm45863818julie.topholm@gmail.com10. september 2013 09:37
I arbejde35Cykel,Bil som fører,Tog3710Vejret,Havde børn med,For at nyde naturen eller få frisk luftVejret,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget storLilleStorStorStorMeget storLilleMeget storStorGang (længere end 600 m.),Bil som fører43Havde børn med,Ingen rådighed over cykelMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorMeget storMeget storLilleStorLilleGang (længere end 600 m.)4Vejret,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleLilleMeget storMeget storLilleStorLillejaDårligtGodtGodtGodtGodtGodtGodtDårligtGodtGenerelt kører bilerne meget stærkt på Ørbæksvej mellem Alsvej og Rungstedvej, hvor det er lidt ubehageligt for både biler og cyklister. Endvidere er der også lidt omkring udkørslen fra Netto, på hjørnet af Alsvej/Ørbæksvej.DårligtDet kunne være godt med nogle bump eller andet, der kunne forhindre at bilisterne kører så stærkt. Iforhold til Netto udkørslen kunne der eventuelt sættes et skilt opNejNejBedre tid (små børn), og bedre cykel :)Kender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtStor betydningKvinde34Hørsholm ParkJaJaNejKatrine Mørch-Larsen25894608katrine.morch@gmail.com10. september 2013 09:36
I arbejde20Gang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Tog6646AndetLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorLilleMeget lilleLilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører462Tid,Længden af turene,For at nyde naturen eller få frisk luftHavde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storMeget storMeget storLilleLilleLilleGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som fører,Bil som passager2222Tid,Vejret,Længden af turene,For at få motion og styrke mit helbred,For at nyde naturen eller få frisk luftLængden af tureneMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleStorStorStorLilleStorLillejaMiddelMeget godtGodtMeget godtGodtGodtGodtGodtGodtJaAltidMere end en gang om ugenMindst en gang om månedenMindre godtKender ikke tiltagetGodtGodtGodtKender ikke tiltagetMeget godtMeget godtMeget godtKender ikke tiltagetMeget godtKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde42EnighedsvejNejJaNejStine Rosenkrands48492573str@horsholm.dk10. september 2013 08:32
I arbejde21Bil som førerLængden af tureneMeget lilleStorMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget storStorStorMeget storLilleMeget lilleLilleBil som fører2Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører4Havde andre ærinder undervejsMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaDårligtDårligtGodtDårligtGodtGodtGodtGodtGodtNejJaEn gang om ugen2 kmMin søn på 4 skal lære trafikken at kendeKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetMindre godtMindre godtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetGodtMeget godtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningKvinde38KokkedalsvejJaJaNejBenedikte Andersen60378974benedikte@widal.dk9. september 2013 23:32
I arbejde25Bil som fører10Tid,Længden af turene,Havde børn medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleLilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører6Tid,Havde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleBil som fører2TidMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lilleMeget lillejaMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtMeget godtJaSjældentSjældentKender ikke tiltagetDårligtGodtKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetKender ikke tiltagetIngen betydningJaMand41ConstantiaparkenJaJaNejJesper Skou29249531jesper@braskskou.dk9. september 2013 22:38
I arbejde25Gang (længere end 600 m.),Cykel,Bus,Kombination af cykel og tog1010810Havde børn med,Ingen rådighed over bilMeget storMeget storMeget storMeget storMeget storGang (længere end 600 m.),Cykel,Bil som passager562Længden af tureneHavde bagage (taske/indkøbsvarer/kuffert/andet) medMeget storMeget storMeget storMeget storCykel,Bil som passager24Havde børn medLængden af tureneMeget storMeget storJaAltidAltidMindst e