SAVE registrering

Siden er flyttet til SAVE-atlas for Fredensborg Kommune

'

Dette er en oversigt over bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg Kommune.

Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdien af de enkelte bygninger er fastlagt efter SAVE analysemetoden. SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) blev udviklet i slutningen af 1980’erne efter beslutning i Folketinget om at opprioritere kommunernes indsats indenfor bevaringsområdet.

Den enkelte bygning tildeles en bevaringsværdi (den såkaldte SAVE-værdi) på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest. SAVE-værdien udtrykkes ved hjælp af et tal fra 1 - 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 den laveste.

SAVE-værdien grupperes efter en tredelt skala, således:
Høj bevaringsværdi: 1 - 3 (vises med mørk rød farve)
Bevaringsværdi: 4 (vises med lys rød farve)
Bevaringsværdier: 5 - 9 (vises med grå farve)
Ikke registrerede bygninger (vises med lys grå farve)

Fredensborg Kommune udpeger bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen og i forbindelse med lokalplanlægning. I enkelte tilfælde foretages enkeltregistreringer af bygninger f.eks. i forbindelse med byggesager. Bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 4 udpeges som bevaringsværdige i Fredensborg Kommune.

Klik på en bygning i kortet for at se SAVE registreringen eller søg en adresse i adressefeltet og tryk på søg. Ved ny søgning tryk på ryd og søg derefter på ny adresse.

Bevaringsværdige kulturmiljøer
Et bevaringsværdigt kulturmiljøe er defineret som ”et afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”. De bevaringsværdige kulturmiljøer er udpeget på baggrund af en overordnet vurdering af kommunens kulturmiljøer. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i KIP-metoden. De enkelte miljøer er kortlagt og kortfattet beskrevet med fokus på den centrale fortælling i området, de bærende bevaringsværdier, samt områdets sårbarhed over for ændringer. Desuden er områdets naturgrundlag, udviklingshistorie og rumlige og arkitektoniske hovedtræk kortfattet beskrevet.

Klik på et kulturmiljø i kortet for at få adgang til kortlægningen af det enkelte kulturmiljø, eller søg på en adresse i adressefeltet og tryk på søg.

Vi kan endvidere henvise til Kulturstyrelsens register over Fredede og bevaringsværdige huse (FBB)Bygninger med samme ejendomsnummer
Kulturmiljøer indenfor 300m

COWI A/S - ODEUM Eplan app