SAVE registrering

'

Dette er en bygningsregistrering over bevaringsværdi i Gentofte Kommune.

Bevaringsværdien af de enkelte bygninger er fastlagt efter SAVE analysemetoden. SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) blev udviklet i slutningen af 1980’erne efter beslutning i Folketinget om at opprioritere kommunernes indsats indenfor bevaringsområdet.

Den enkelte bygning tildeles en bevaringsværdi på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest. Bevaringsværdien udtrykkes ved hjælp af et tal fra 1 - 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 den laveste.

Bevaringsværdien grupperes efter en tredelt skala, således:
Høj bevaringsværdi: 1 - 3 (vises med mørk rød farve)
Middel bevaringsværdi: 4-6 (vises med lys rød farve)
Lav bevaringsværdier: 5 - 9 (vises med grå farve)
Ikke registrerede bygninger (vises med lys grå farve)

Fredede bygninger vises med brun farve Klik på en bygning i kortet for at se SAVE registreringen eller søg en adresse i adressefeltet og tryk på søg. Ved ny søgning tryk på ryd og søg derefter på ny adresse.

Vi kan endvidere henvise til Kulturstyrelsens register over Fredede- og bevaringsværdige huse (FBB)

COWI A/S - ODEUM Eplan app