SAVE registrering

'
Bevaringsværdien af de enkelte bygninger i Halsnæs Kommune er kortlagt efter SAVE analysemetoden.

SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) blev udviklet i slutningen af 1980’erne efter beslutning i Folketinget om at opprioritere kommunernes indsats indenfor bevaringsområdet.

Den enkelte bygning tildeles en bevaringsværdi på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest.

Bevaringsværdien udtrykkes ved hjælp af et tal fra 1 - 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 den laveste.

Bevaringsværdien grupperes efter en tredelt skala, således:
Høj værdi: 1 - 3 (vises med mørk rød farve)
Middel værdi: 4 - 6 (vises med lys rød farve)
Lav bevaringsværdi: 7 - 9 (vises med blå farve).

klik på en bygning i kortet for at se SAVE registreringen

COWI A/S - ODEUM Eplan App