Trafikfarlige steder i Holbæk

Er der konkrete steder i kommunen, hvor du synes det er farligt at færdes i trafikken?


Kort
Brug søgefeltet (vejnavn og husnr.) eller zoom-knappen (+ og -), for at udpege det præcise sted eller strækning.

Vælg herefter punkt eller strækning på de to knapper over kortet.

Brug nu musen til at tegne med.

Tegner du en strækning skal du afslutte med dobbeltklik. Du kan ændre det tegnede ved at klikke på det tegnede og trække i punkterne.

Efter indtegning vælges årsag i feltet under.

Afslut med gem og tegn ny eller fortsæt.

Når du har udpeget de lokaliteter, du synes er farlige, trykker du på Videre, hvorefter du ledes videre til et spørgeskema. Herfra er der ikke mulighed for at gå tilbage til udpegningen af farlige lokaliteter på kortet.