Jammerbugt Kommune er ved at udarbejde trafiksikkerhedsplan 2012-14. Trafiksikkerhedsplanen vil komme til at fastlægge rammerne for kommunens trafiksikkerhedsarbejde i de kommende år. Jammerbugt Kommune har valgt, at trafiksikkerhedsplanen skal fokusere på høj hastighed og sikre skoleveje.

 

Trafiksikkerhedsplanen udarbejdes på baggrund af politiets ulykkesregistrering, hastighedsmålinger og trafiktællinger samt synspunkter fra kommunens borgere vedrørende trafiksikkerhed. For at give borgerne mulighed for at tilkendegive deres holdninger omkring trafiksikkerhed gennemfører Jammerbugt Kommune en borgerundersøgelse.

 

På de følgende sider har du mulighed for at markere på kort, hvor du føler det er farligt eller utrygt at færdes samt i mere generelle vendinger at påpege forhold, som du mener bør indgå som en del af grundlaget for udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen.

Start undersøgelsen