Tilmelding til inspirationsmøde om kommunal trafikplanlægning

COWI har fornøjelsen at invitere til inspirationsmøde i Vejle og Aalborg, hvor nye erfaringer fra trafikplanlægningen præsenteres af kommuner og COWI.

Deling af ny viden og erfaringer på tværs af kommunegrænser er vigtig for at opnå anvendelse af 'best practice'. På denne baggrund har COWI sammen med en række kommuner sammensat et program for et inspirationsmøde, hvor ny viden suppleret med konkrete eksempler præsenteres som oplæg til en diskussion i plenum.

Programmet består af tre emner, hvor der til hvert emne vil være 1-2 korte oplæg fra dels COWI og dels kommunale aktører.

Møderne afholdes:
Tirsdag d. 16. juni 2015, kl. 13.00-15.00 hos COWI i Vejle, Havneparken 1, 7100 Vejle.
Mandag d. 22. juni 2015, kl. 13.00-15.00 hos COWI i Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg.

Deltagelse er gratis, og der vil undervejs blive serveret kage samt kaffe og te. Der vil være mulighed for at deltage i frokost fra kl. 12.30 før møderne.

Vi glæder os til at se dig til en eftermiddag med rig mulighed for tværkommunal faglig sparring.

Med venlig hilsen

Jasper Kyndi
Afdelingschef


PROGRAM

Anvendelse og design af '2 minus 1'-veje

I starten af 2015 udarbejdede Vejdirektoratet i samarbejde med COWI en rapport om erfaringerne med brug af '2 minus 1'-veje i de danske kommuner. De vigtigste resultater og anbefalinger herfra vil blive præsenteret af civilingeniør René Lund Hansen, COWI. Herudover vil der være et indlæg om konkrete, kommunale erfaringer med '2 minus 1'-veje v. Birgit Berggrein, Randers Kommune / Henrik Hasling, Aabenraa Kommune.

Brug af droner til trafikanalyser

Droner er blevet et særligt varmt emne de seneste år, og dronernes anvendelsesmuligheder udvides på næsten daglig basis. Således bliver dronerne nu også brugt til trafikale analyser, og seniorspecialist Jonas Olesen, COWI, vil give et indblik i udvalgte anvendelsesmuligheder samt nogle af perspektiverne i dette nye redskab.

Cykling og mobilitet (Vejle)

Cyklen er et afgørende transportmiddel for mange kommuner, når strategier for mobilitet skal gennemføres. Således bliver der rundt om i landet igangsat mange projekter med moderne cykelparkering, supercykelstier og trafiksikkerhed for cyklister. I Vejle vil seniormarkedsansvarlig Karen Marie Lei, COWI, give et indblik i de nyeste indsatser på området.

Digitale registreringer (Aalborg)

Civilingeniør Simon Bojer, COWI, vil give et indblik i COWIs egen registreringsapplikation udarbejdet til iPad. Applikationen giver mulighed for registreringer i "marken". Registrerings-app'en giver mulighed for at registrere GPS-position og/eller tegne en geometri på et kort, og det er muligt at tilføje et eller flere fotos. Når data er registreret, kan de efterfølgende gennemses og redigeres fra computeren hjemme på kontoret. App'en er bl.a. anvendt til registrering af cykelparkering, til trafiksikkerhedsinspektioner og til registrering af bevaringsværdige bygninger (SAVE).