Oversigtskort over kommunernes arbejde med grønne tiltag på transportområdet
Arbejder kommunen strategisk med CO₂-reduktion på transportområdet?
Kilde: Survey-svar fra kommuner indsamlet af COWI A/S i februar 2015